Dzisiejszych finansów uczy się również w sieciach społecznościowych

Według badań przedstawionych przez Pictet Asset Management, Facebook jest ulubionym kanałem edukacyjnym kobiet i Boomerów, Instagram ulubioną wersją Millenialsów, a Whatsapp punktem odniesienia dla pokolenia Z. Pictet Asset Management przedstawił dane z badania, które drugi rok z rzędu analizuje kompetencje finansowe we Włoszech. „Międzynarodowe Obserwatorium EduFin 2022: finanse według nowych pokoleń” uwzględniło szerszą publiczność pokoleniową : wyżu demograficzne, pokolenie X, pokolenie Y i pokolenie Z. Okazało się, że zainteresowanie finansami rośnie, a preferowanym kanałem uczenia się jest społeczność sieci.

PODSTAWOWE ZAKŁADY SPOŁECZNE DLA NAUKI FINANSOWEJ
Włosi wolą polegać na portalach społecznościowych, aby śledzić kwestie finansowe. Z badań wynika, że ​​wśród nieinwestorów wzrost między 2021 a 2022 rokiem wynosi 8% , obecnie sięga 33% , podobny wzrost również wśród studentów powyżej 19 roku życia, gdzie korzystanie z mediów społecznościowych wzrosło z 27% do 36% . Jednak najwyższy wskaźnik odnotowuje się wśród uczniów szkół średnich, nieuwzględnionych w 2021 r.: 41% respondentów chciałoby śledzić kwestie finansowe za pośrednictwem mediów społecznościowych. Mówiąc dokładniej, okazuje się, że Facebook jest dominujący wśród kobiet ( 23% ) i dla pokoleniaBoomer ( 25% ), Instagram jest preferowanym medium dla milenialsów ( 24% ). Chociaż Instagram i Whatsapp pojawiają się jako ulubione środki Gen. Z , dane pokazują również pewną preferencję dla Telegrama ( 5% ), gdzie we wszystkich innych segmentach utrzymuje się na poziomie około 1%.


ROSNĄCE ZAINTERESOWANIE FINANSAMI
Badania Picteta wykazały również rosnące zainteresowanie tematami finansowymi. W 2022 roku 35% Włochów deklaruje duże zainteresowanie kwestiami związanymi z finansami i inwestycjami. Dużym zainteresowaniem cieszą się także osoby nieinwestujące, najbardziej narażone na dezinformację, a także uczniowie dorośli i licealiści . W przypadku tych pierwszych 70% czuje się bardzo zainteresowanych (bardzo i dość) finansami (+ 10% w ciągu roku). W przypadku studentów uniwersytetów nastąpił wzrost o 21% w porównaniu do 2021 r. (dzisiaj 72%), podczas gdy53% uczniów szkół średnich . Największym zainteresowaniem cieszą się mężczyźni (49% ) i Boomers , urodzeni w latach 1940-1964, gdyż wynosi ono 51% . Warto zauważyć, że wśród bardzo młodych (uczniów szkół średnich) 66% potwierdza, że ​​ma niskie wykształcenie finansowe, ale chce je zwiększyć. 39% kobiet podziela ten sam tok myślenia .


TRUDNOŚCI W NAUCE I ROLA EDUKACYJNA
30% ankietowanych Włochów twierdzi , że nie znajduje odpowiednich treści lub skierowań, dla 27% finanse są nadal zbyt skomplikowanym tematem do zrozumienia, podczas gdy 10% uważa, że ​​treści są dostępne do nauki lub są zbyt trywialne lub zbyt złożone. W obecnym kontekście, w którym ilość informacji jest ogromna, niezbędne jest stworzenie relacji opartej na zaufaniu. Wśród badanych nadal dominuje postać księgowego w pokoleniu wyżu demograficznego (preferuje to jedna trzecia badanych), podczas gdy doradcy finansowizdobywają zaufanie około jednej czwartej pokolenia milenijnego. Z kolei mniej niż jedna piąta respondentów ufa bankom lub ubezpieczycielom. Instytucje (Bank Włoch, Consob i państwo) pozostają głównymi graczami, od których Włosi oczekiwaliby szkolenia finansowego ( 48% całej próby, spadek z 52% w 2021 r.). Rośnie waga właściwa nauczycieli szkół średnich i uczelni wyższych , wybieranych przez 15% próby jako tych, którzy powinni być protagonistami kształcenia finansowego (9% w 2021 r.). Wzrasta również postawa polegania na społecznościach internetowych i influencerach,zapalanie reflektora na temat nieformalnych porad. Nadal 39% Włochów polega na przyjaciołach i znajomych.


PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE
Wśród nowości badań Pictet AM jest porównanie Włoch z największymi gospodarkami kontynentu. Włochy są wyrównane z Francją i Niemcami . Z kolei Hiszpania jest krokiem wstecz , podczas gdy Wielka Brytania prezentuje ponadprzeciętne dane. Jeśli chodzi o źródła uznawane za wiarygodne i relatywne zaufanie, Hiszpanie i Włosi preferują instytucje publiczne, szkoły francuskie i niemieckie oraz angielskich doradców finansowych. Z drugiej strony istnieje jednomyślne zaufanie do instytucji i organów regulacyjnych. Nawet za granicą, Whatsapp , Facebook, Instagram i LinkedinPotwierdza się, że rosną one wśród kanałów użytkowania, choć z niewielkimi różnicami: nadal dominuje telewizja w Hiszpanii, gazety drukowane w Wielkiej Brytanii i samouczki wideo w Niemczech.


BADANIA
Międzynarodowe Obserwatorium EduFin 2022: finanse według nowych pokoleń zostało stworzone przez Pictet AM pod kierownictwem Nicola Ronchetti, założyciela i dyrektora generalnego FINER Finance Explorer , instytutu badawczego specjalizującego się w sektorze finansowym. Wyniki analizy zostały zaprezentowane podczas okrągłego stołu, podczas którego czołowi przedstawiciele świata instytucjonalnego i przemysłu skonfrontowali się na ten temat. W debacie udział wzięli Paola Soccorso , Dyrektor Biura Studiów Ekonomicznych CONSOB ; Alessandro Paralupi , Dyrektor Generalny OCF ; Riccardo Haupta ,dyrektor ds. strategii w Will Media ; Daniele Cammilli , szef marketingu Pictet AM Italia . Właśnie przy tej okazji Daniele Cammilli podkreślił, że „chociaż Włochy są niestety znane z niskiego poziomu znajomości finansów, w tym roku zauważyliśmy pewne aspekty, które dają nam nadzieję i które mogą stać się oczywiste i utrwalone w dłuższej perspektywie. Zawsze mówiono o tym, jak ważna jest w naszym kraju przemiana kulturowa. Mamy nadzieję, że dowody tych badań mogą stymulować cnotliwą drogę i lepszą i bardziej efektywną ofertę treści”.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.