Zatrudnienie w USA ADP we wrześniu +208 tys. wobec spodziewanych +200 tys.

Wcześniej było +132K (zmienione do +185K)
Roczna wypłata 7,8%
Ta ankieta została ponownie uruchomiona i nie ma już na celu przewidywaniapłace poza rolnictwem. Zamiast tego, jego celem jest przedstawienie wyników badania obrazu miejsc pracy w USA.

Ta liczba jest w zasadzie odpowiednia do oczekiwań i pokazuje gospodarkę, która kroczy wraz z demografią.

„Istnieją oznaki, że ludzie wracają na rynek pracy. Jesteśmy w okresie przejściowym, w którym nadal będziemy obserwować stały wzrost liczby miejsc pracy. Popyt pracodawców pozostaje silny, a podaż pracowników poprawia się – na razie” powiedziała Nela Richardson
Główny Ekonomista w ADP.

Znaczna część wzrostu zatrudnienia była skoncentrowana w „handlu, transporcie i usługach komunalnych”, które wzrosły o 147 tys., a następnie w „usługach profesjonalnych i biznesowych” o +57 tys. Włóczęgami były „informacje” na -19 tys. i „działania finansowe” na -16 tys.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.