Rentowności obligacji skarbowych rosną po tym, jak Bank Anglii przestaje działać w ramach operacji wykupu

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w Wielkiej Brytanii spadła do 3,98% z 3,91% po tym, jak operacja wykupu obligacji Banku Anglii ujawniła pewne potencjalne napięcia.

BOE kupił tylko 22,1 miliona funtów podczas operacji, podczas gdy zaoferowano 1,89 miliarda funtów. To 86x i może pokazać, że na brytyjskim rynku obligacji nadal występują napięcia.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.