OSTATECZNA INFLACJA W STREFIE EURO OSIĄGNĘŁA WE WRZEŚNIU 1,2% M/M WOBEC OCZEKIWANEGO 1,2%

Inflacja w strefie euro osiągnęła we wrześniu 9,9% r/r, zrewidowana w dół.
Miesięczny HICP w bloku wzrasta we wrześniu o 1,2%.
EUR/USD utrzymuje przedział wokół 0,9820 na mieszanych danych ze strefy euro.
Inflacja w strefie euro wzrosła we wrześniu o 9,9% w ujęciu rocznym, zgodnie z ostatecznym odczytem Eurostatu raportu dotyczącego zharmonizowanego wskaźnika cen konsumenckich (HICP) strefy euro za miesiąc.

Odczyt nie spełnił oczekiwań na poziomie 10,0%, podczas gdy w porównaniu z poprzednimi 10,0%. Bazowe dane wzrosły o 4,8% r/r, spełniając szacunki rynkowe na poziomie 4,8% i 4,8% w ostatnim.

Wskaźnik HICP w bloku wzrósł o 1,2% m/m wobec oczekiwanych 1,2% i 1,2% według wstępnych szacunków.

Podstawowe wskaźniki HICP wyniosły 1,0% m/m wobec oczekiwanych 1,0% i 1,0% wcześniej.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.