Gabinet Ministrów Federacji Rosyjskiej otrzymał polecenie zapewnienia zawierania umów offsetowych z małymi przedsiębiorcami”.

Rząd Federacji Rosyjskiej i Korporacja MŚP zostały poinstruowane, aby zapewnić, że przedsiębiorstwa państwowe zawierają umowy ze zobowiązaniami kontrinwestycji (umowy offsetowe) z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP). Pozycja ta znajduje się na liście instrukcji po wynikach 25. Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, zatwierdzonej przez prezydenta Władimira Putina.

Rząd i Korporacja MSP otrzymały polecenie zorganizowania przy udziale spółek Skarbu Państwa prac nad zawarciem przez klientów kontraktów długoterminowych na dostawę towarów, świadczenie usług, przewidujących zobowiązania kontrinwestycyjne inwestorów z wśród MŚP.

Rząd i Korporacja MSP muszą złożyć sprawozdanie z realizacji tego zamówienia do 1 listopada 2022 r.

Wcześniej, w czerwcu, SME Corporation poinformowała, że ​​wraz z Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej i największymi spółkami państwowymi planuje w ciągu miesiąca przygotować propozycję uruchomienia mechanizmu zawierania przez spółki państwowe długiego -terminowe, w tym offsetowe, umowy z MŚP na podstawie ustawy „O nabywaniu towarów, robót budowlanych, usług przez niektóre rodzaje osób prawnych” (223-FZ).

„W imieniu głowy państwa opracujemy narzędzie, dzięki któremu duże firmy z udziałem państwa będą mogły zawierać długoterminowe umowy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami” – powiedział Alexander Isaevich, dyrektor generalny SME Corporation. „Zagwarantuje to długoterminową sprzedaż dostawcom i zachęci ich do tworzenia nowej lub modernizacji istniejącej produkcji.

Jednocześnie Isaevich zauważył, że obecnie istnieje duże zapotrzebowanie ze strony małych i średnich przedsiębiorstw na takie kontrakty.

Jak informowaliśmy, w ramach SPIEF Putin zlecił rządowi Federacji Rosyjskiej, korporacji MŚP i przedsiębiorstwom państwowym stworzenie i uruchomienie mechanizmu zawierania długoterminowych kontraktów z MŚP.

„Zarówno nowe, jak i istniejące punkty wzrostu przemysłowego (terytorialne klastry przemysłowe) powinny przyciągać małe firmy, angażować je w swoją orbitę. Jednocześnie małe firmy muszą widzieć horyzont, rozumieć perspektywę” – powiedział Putin. firmom uruchomienie narzędzia do zawierania długoterminowych kontraktów pomiędzy spółkami Skarbu Państwa a MŚP. Tym samym popyt na produkty takich przedsiębiorstw będzie zagwarantowany na długie lata.”

Mechanizm kontraktu offsetowego
Obecnie w ramach systemu kontraktowego funkcjonuje już mechanizm umów offsetowych. Ponadto w czerwcu przyjęto poprawki do ustawy „O systemie kontraktowym” (44-FZ), które pozwolą małym firmom na zawieranie takich długoterminowych umów, jak oczekiwano. Mówimy o ustawie o obniżeniu przedziału cenowego dla umów offsetowych w ramach zamówień publicznych do 100 mln rubli z 1 mld rubli.

Zmiany te wprowadzają także międzyregionalne umowy offsetowe. Zgodnie z tą normą kilka regionów będzie mogło zjednoczyć się i zawrzeć jedną umowę offsetową. Jednocześnie minimalny próg dla takich umów wynosi 400 milionów rubli. Jednak przez najbliższe dwa lata dla międzyregionalnych umów offsetowych proponuje się wykorzystać poprzeczkę tych samych 100 mln rubli.

Według Ministerstwa Finansów wraz z przyjęciem tych zmian w ciągu dwóch lat podmioty Federacji Rosyjskiej zawrą około dwudziestu takich kontraktów.

Jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, wcześniej Ministerstwo Finansów zaznaczało, że te ostatnie nie są w żaden sposób ograniczone w zawieraniu umów offsetowych. W tym celu wystarczy, aby spółki państwowe określiły odpowiednie warunki w swoich przepisach dotyczących zamówień.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.