Cło wywozowe na pszenicę z Federacji Rosyjskiej od 27 lipca spadnie do 4951,7 rubli. za tonę

Od 27 lipca cło wywozowe na pszenicę z Federacji Rosyjskiej spadnie do 4 951,7 rubli. z 5 tys. 984,9 rubli za tonę tydzień wcześniej, podało Ministerstwo Rolnictwa.

Cło na jęczmień spadnie do 3 tys. 002,6 rubli z 4 tys. 413,7 rubli za tonę, na kukurydzę do 2 tys. 923,4 rubli z 3 tys. 144,9 rubli tydzień wcześniej.

Nowe stawki celne będą obowiązywać do 2 sierpnia włącznie.

Cła zostały obliczone na podstawie cen orientacyjnych: 388,2 USD za tonę pszenicy (386,8 USD tydzień wcześniej), 321 USD za jęczmień (332,9 USD), 319 USD za kukurydzę (303 USD).

Od 6 lipca cła na zboże naliczane są w rublach, a nie w dolarach.

Jak informowaliśmy, 30 czerwca rząd Federacji Rosyjskiej przyjął uchwałę o przeniesieniu ceł na ruble. Cenę bazową do obliczenia cła eksportowego na pszenicę ustalono na 15 tys. rubli za tonę, za jęczmień i kukurydzę na 13,875 tys. rubli za tonę. Cło wynosi 70% różnicy między ceną podstawową a orientacyjną. Formuła cła zawiera taki wskaźnik, jak „średnia arytmetyczna dolara amerykańskiego w stosunku do waluty Federacji Rosyjskiej, ustalana przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej na 5 dni roboczych poprzedzających datę naliczenia stawki cła eksportowego dla zboża uprawy.”

Od 2 czerwca 2021 r. Federacja Rosyjska wprowadziła mechanizm tłumienia ziarna, który przewiduje zmienne cła na eksport pszenicy, kukurydzy i jęczmienia oraz zwrot otrzymanych od nich środków na dotacje dla producentów rolnych. Wysokość ceł jest obliczana co tydzień na podstawie wskaźników cenowych opartych na cenach kontraktów eksportowych, które są rejestrowane na Moskiewskiej Giełdzie.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.