Cena euro – analiza zmienności i wahań waluty. Jak zachowa się euro w najbliższych dniach? co może wpłynąć na kurs waluty? 30 kwietnia

W dzisiejszych czasach rynek walutowy jest jednym z najbardziej dynamicznych i zmiennych rynków finansowych na świecie. Kursy walut zmieniają się w ciągu sekund, a ich wahań można czasami się spodziewać, ale czasem są to zaskakujące zmiany, które trudno przewidzieć. W ostatnim czasie, wartość euro na rynku walutowym była bardzo zmienna. Dlatego też w niniejszym artykule, przeanalizujemy prognozy dotyczące zmienności kursu euro w najbliższym tygodniu handlowym, a także postaramy się zastanowić, co może wpłynąć na kurs waluty.

Jakie są najlepsze godziny do handlu walutami?

Rynek walutowy działa przez całą dobę, 5 dni w tygodniu, dzięki czemu inwestorzy z różnych stref czasowych mogą handlować o dowolnej porze. Istnieją jednak pewne godziny, podczas których handel walutami jest bardziej aktywny i płynny, co może prowadzić do większej zmienności kursów walutowych i większych szans na zysk. Najlepsze godziny do handlu walutami to te, podczas których otwarte są największe rynki finansowe na świecie, czyli:

 • Sesja azjatycka: od 23:00 do 8:00 czasu GMT (Greenwich Mean Time). W tym czasie najaktywniejsze są rynki w Japonii, Singapurze, Hongkongu i Australii.
 • Sesja europejska: od 7:00 do 16:00 czasu GMT. W tym czasie najważniejsze rynki to Frankfurt, Londyn i Paryż.
 • Sesja amerykańska: od 12:00 do 21:00 czasu GMT. W tym czasie aktywne są rynki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Należy jednak pamiętać, że godziny te mogą ulec zmianie w zależności od sezonu i czasu letniego/w zimowym. Ponadto, w niektóre dni, takie jak święta państwowe, handel może być ograniczony lub zawieszony, co również może wpłynąć na płynność rynku i zmienność kursów walutowych.

Jakie są różnice między transakcjami spot i forward na rynku walutowym?

Transakcje spot i forward to dwie różne formy handlu walutami na rynku forex. Różnią się one głównie sposobem rozliczenia i czasem trwania.

Transakcja spot to standardowa transakcja, w której dwie strony (np. kupujący i sprzedający) ustalają cenę wymiany jednej waluty na drugą i dokonują rozliczenia w ciągu dwóch dni roboczych od daty zawarcia umowy. Oznacza to, że transakcja jest realizowana „na miejscu” (ang. spot) po uzgodnieniu ceny i warunków transakcji.

Transakcja forward jest zawierana, gdy strony chcą wymienić waluty w przyszłości po określonym kursie, który jest ustalony w momencie zawarcia umowy. Czas trwania takiej transakcji może wynosić od kilku dni do nawet kilku lat. W przypadku transakcji forward dokonuje się jedynie wstępnego rozliczenia, a faktyczna wymiana walut następuje w przyszłości, zgodnie z ustalonymi warunkami.

Główne różnice między transakcjami spot a forward to czas trwania oraz sposób rozliczenia. Transakcje spot są rozliczane w ciągu dwóch dni roboczych, podczas gdy transakcje forward są realizowane w przyszłości. Ponadto, w transakcjach forward ustala się kurs wymiany przed faktyczną wymianą walut, co umożliwia osłonę przed ryzykiem kursowym. Z drugiej strony, transakcje spot umożliwiają szybkie i proste wymiany walut, co jest korzystne dla inwestorów, którzy chcą szybko reagować na zmiany na rynku.

Jak zazwyczja zachowywał się kurs euro w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

W pierwszych kwartałach w latach ubiegłych kurs euro wykazywał zróżnicowane zachowanie. Oto kilka przykładów:

 • W pierwszym kwartale 2021 roku euro zanotowało wzrost o około 3,3% wobec dolara amerykańskiego. Było to wynikiem oczekiwań inwestorów dotyczących wzrostu globalnej gospodarki i planów fiskalnych w USA.
 • W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku kurs euro spadł o około 2,5% wobec dolara amerykańskiego. Było to związane z wpływem pandemii COVID-19 na gospodarki światowe, które spowodowały spadek popytu na ryzykowne aktywa, w tym waluty z regionu strefy euro.
 • W pierwszym kwartale 2019 roku kurs euro wzrósł o około 1,4% wobec dolara amerykańskiego. Było to wynikiem oczekiwań inwestorów dotyczących zakończenia programu luzowania ilościowego przez Europejski Bank Centralny oraz osłabienia dolara w związku z polityką monetarną Fed.

Zachowanie kursu euro w pierwszych kwartałach zależy od wielu czynników, w tym m.in. stanu gospodarki światowej, polityki monetarnej banków centralnych, a także wydarzeń politycznych i geopolitycznych.

Analiza zmienności kursu euro a zmienność dolara nowozelandzkiego


W ostatnim czasie kurs euro do dolara nowozelandzkiego wykazywał pewną zmienność. W ciągu ostatniego roku kurs EUR/NZD oscylował w zakresie od około 1,75 do 1,90, co oznacza, że kurs euro wzrastał w stosunku do dolara nowozelandzkiego. W ciągu ostatnich miesięcy kurs ten utrzymywał się w pobliżu 1,68-1,75, jednak w ostatnich tygodniach odnotowano pewne wahania.

Wpływ na kurs euro do dolara nowozelandzkiego mogą mieć czynniki takie jak:

 • decyzje banków centralnych w kwestii stóp procentowych i polityki pieniężnej
 • sytuacja gospodarcza w strefie euro i Nowej Zelandii
 • zmienność na innych rynkach, w tym na rynku surowców, który ma duże znaczenie dla dolara nowozelandzkiego.

W najbliższym czasie warto zwrócić uwagę na decyzje Europejskiego Banku Centralnego (ECB) oraz Rezerwy Banku Nowej Zelandii (RBNZ) w kwestii stóp procentowych. Mogą one mieć wpływ na kurs euro do dolara nowozelandzkiego. Dodatkowo, zmienność na rynku surowców, w tym na rynku mleka (Nowa Zelandia jest jednym z największych producentów mleka na świecie) również może wpłynąć na notowania dolara nowozelandzkiego i kursu EUR/NZD.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs dolara w roku 2013?

W roku 2013 kurs dolara był kształtowany przez wiele wydarzeń na arenie międzynarodowej. Oto kilka z nich:

 1. Polityka pieniężna Federal Reserve: W 2013 roku Rezerwa Federalna (Fed) kontynuowała swoją politykę luzowania ilościowego, która polegała na skupowaniu aktywów w celu pobudzenia gospodarki. Ta polityka spowodowała osłabienie dolara.
 2. Kryzys zadłużenia w Europie: Kryzys zadłużenia w strefie euro nadal miał wpływ na kurs dolara, ponieważ inwestorzy zaczęli uważać euro za bardziej ryzykowne niż dolara.
 3. Decyzje polityczne w USA: W 2013 roku w USA dochodziło do sporów politycznych, w tym do zamknięcia rządu federalnego na kilka dni. Te wydarzenia wpłynęły na niepewność inwestorów i przyczyniły się do spadku wartości dolara.
 4. Sytuacja gospodarcza w Chinach: W 2013 roku gospodarka Chin zwalniała, co miało wpływ na handel międzynarodowy. To spowodowało, że inwestorzy zaczęli szukać bezpieczniejszych miejsc do lokowania swoich pieniędzy, co z kolei wpłynęło na wartość dolara.
 5. Wahania cen surowców: Ceny surowców, takich jak ropa naftowa i złoto, miały wpływ na kurs dolara. Na przykład, spadek cen ropy naftowej spowodował osłabienie waluty, ponieważ USA są jednym z największych importerów ropy na świecie.

Wszystkie te wydarzenia miały wpływ na kurs dolara w 2013 roku i przyczyniły się do jego wahań.

Co może wydarzyć się z kursem dolara w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Nie jestem w stanie przewidywać przyszłych ruchów kursu dolara lub innych walut. Jednakże, na rynku walutowym kursy walut zmieniają się na skutek różnych czynników, takich jak dane makroekonomiczne, wydarzenia polityczne, decyzje banków centralnych oraz nastroje na rynkach finansowych. W związku z tym, w najbliższych tygodniach kurs dolara może być wpływany przez różne wydarzenia i czynniki, takie jak publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy, negocjacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, zmiany stóp procentowych ogłoszone przez Fed oraz ogólne nastroje inwestorów na rynkach finansowych. Wszystko to może wpłynąć na zmienność notowań dolara i zwiększyć lub zmniejszyć jego wartość w stosunku do innych walut.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.