Kurs euro w ostatnim tygodniu 24 – 30 kwietnia. Analiza zmienności notowań w ostatnich latach. A ile kosztuje euro dzisiaj?

W ciągu ostatnich miesięcy na rynkach finansowych obserwujemy dużą zmienność notowań walutowych. Wszystko to może być skutkiem różnych wydarzeń, takich jak pandemia COVID-19, kryzys popandemiczny, wojna Rosji z Ukrainą, kryzys surowcowy i wiele innych. Wszystkie te czynniki wpływają na kursy walutowe, co może skutkować trudnościami w przewidywaniu przyszłych notowań. W tym artykule skupimy się na analizie zmienności kursu euro w ostatnim tygodniu kwietnia, a także przyjrzymy się trendom notowań waluty w ostatnich latach. Dodatkowo, zbadamy aktualne kursy euro na dzisiaj i postaramy się wyjaśnić, co może wpłynąć na kurs euro w najbliższej przyszłości.

Ile jest walut na świecie?

Ilość walut na świecie jest stale zmienna, ale szacuje się, że aktualnie istnieje około 180 oficjalnych walut uznawanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF). Jednakże nie wszystkie z tych walut są handlowane na rynku międzynarodowym, a niektóre są stosowane tylko lokalnie. W praktyce najważniejsze waluty to te, które stanowią podstawę międzynarodowej wymiany handlowej i finansowej, takie jak dolar amerykański, euro, jen japoński, funt szterling czy frank szwajcarski.

Wykres kursu euro

Aktualny wykres euro

Jakie są różnice między transakcjami spot i forward na rynku walutowym?


Transakcje spot i forward to dwa podstawowe rodzaje transakcji na rynku walutowym.

Transakcja spot to sprzedaż lub zakup waluty za bieżącą cenę rynkową, z dostawą w ciągu dwóch dni roboczych. Oznacza to, że transakcja jest rozliczana natychmiastowo lub w ciągu dwóch dni roboczych po zawarciu transakcji.

Transakcja forward to umowa sprzedaży lub kupna waluty w przyszłości, po ustalonej dzisiaj cenie i z ustalonym terminem dostawy w przyszłości. Termin dostawy może wynosić od kilku dni do kilku lat, a cena jest ustalana na podstawie obecnego kursu walutowego i różnicy między oprocentowaniem waluty bazowej a waluty kwotowanej.

Główna różnica między tymi dwoma rodzajami transakcji polega na czasie dostawy waluty. W transakcjach spot waluta jest dostarczana w ciągu dwóch dni roboczych, podczas gdy w transakcjach forward waluta jest dostarczana w przyszłości, w określonym terminie.

Inną różnicą jest to, że transakcje spot są bardziej elastyczne i umożliwiają szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe, podczas gdy transakcje forward są bardziej stabilne i umożliwiają firmom i inwestorom zabezpieczenie się przed ryzykiem kursowym w przyszłości.

W obu przypadkach transakcje te są wykorzystywane przez inwestorów i przedsiębiorców do zarządzania ryzykiem kursowym i spekulacji na rynku walutowym.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs euro w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?


Zachowanie kursu euro w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych nie jest jednoznaczne, ponieważ zależy od wielu czynników, takich jak sytuacja gospodarcza w Europie, polityka banków centralnych, nastroje inwestorów na rynkach finansowych czy globalne wydarzenia polityczne i gospodarcze.

W pierwszym kwartale 2022 roku kurs euro względem dolara amerykańskiego oscylował wokół poziomu 1,13-1,15, co oznaczało spadek w porównaniu z początkiem roku. W pierwszych kwartałach 2021 roku natomiast kurs euro do dolara rósł i w końcu marca 2021 roku wynosił około 1,18.

W latach 2016-2020, kurs euro w pierwszych kwartałach wahał się w zależności od różnych czynników, ale generalnie można zauważyć tendencję do spadków w 2018 i 2019 roku, a następnie wzrostów w 2020 roku.

Warto jednak pamiętać, że kursy walut są bardzo zmiennymi zmiennymi, a każdy rok i każdy kwartał mogą przynieść niespodzianki i nieprzewidywalne zmiany.

Analiza zmienności kursu euro a zmienność forinta węgierskiego

W ciągu ostatnich lat kurs euro i forinta węgierskiego doświadczył znacznej zmienności. W analizie zmienności kursu euro a forinta węgierskiego należy zwrócić uwagę na różne czynniki wpływające na obie waluty.

W latach 2017-2019 kurs euro do forinta węgierskiego utrzymywał się na stosunkowo stabilnym poziomie, z niewielkimi fluktuacjami. Jednak w 2020 roku, wraz z początkiem pandemii COVID-19, doszło do znacznej zmienności kursu euro do forinta węgierskiego. W marcu 2020 roku kurs euro do forinta węgierskiego spadł do poziomu poniżej 330 HUF/EUR, co stanowiło najniższy poziom od 2015 roku. Następnie, wraz z wprowadzeniem przez Europejski Bank Centralny programu skupu aktywów i działań stymulacyjnych, kurs euro do forinta węgierskiego zaczął wzrastać i osiągnął poziom około 360 HUF/EUR pod koniec 2020 roku.

W pierwszych miesiącach 2021 roku kurs euro do forinta węgierskiego utrzymywał się na stosunkowo stabilnym poziomie, oscylując wokół 360 HUF/EUR. Jednak od maja 2021 roku doszło do zwiększenia zmienności kursu euro do forinta węgierskiego, co związane było z kryzysem wewnętrznym na Węgrzech, związanym z rządami Partii Fidesz. W czerwcu 2021 roku kurs euro do forinta węgierskiego osiągnął najwyższy poziom od 2015 roku, przekraczając poziom 365 HUF/EUR.

Podsumowując, zmienność kursu euro a forinta węgierskiego w ostatnich latach była zróżnicowana i zależna od wielu czynników, w tym sytuacji na rynkach finansowych, polityki banków centralnych oraz krajowych uwarunkowań politycznych.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs dolara w roku 2013?

W roku 2013 kurs dolara podlegał wpływom różnych czynników, takich jak polityka monetarna Fed, sytuacja w gospodarkach europejskich czy wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Oto kilka wydarzeń, które miały największy wpływ na kurs dolara w tym okresie:

  1. Decyzja Fed dotycząca zmniejszenia programu skupu aktywów (tzw. tapering) – W grudniu 2013 roku Fed ogłosił decyzję o zmniejszeniu programu skupu aktywów o 10 miliardów dolarów miesięcznie. Ta decyzja wywołała wzrost rentowności obligacji amerykańskich oraz umocnienie dolara.
  2. Kryzys zadłużenia w strefie euro – W ciągu całego roku 2013 trwał kryzys zadłużenia w niektórych krajach strefy euro, takich jak Grecja i Cypr. To spowodowało wzrost niepewności na rynkach i przyczyniło się do umocnienia dolara jako bezpiecznej przystani.
  3. Negocjacje budżetowe w USA – W październiku 2013 roku doszło do zamknięcia rządu federalnego USA na 16 dni z powodu braku porozumienia w kwestii budżetu. To spowodowało wzrost niepewności na rynkach i przyczyniło się do osłabienia dolara.
  4. Wzrost gospodarczy w USA – W 2013 roku gospodarka USA rosła w tempie około 2%, co było lepszym wynikiem niż w poprzednich latach. To przyczyniło się do umocnienia dolara, ponieważ inwestorzy oczekiwali dalszego wzrostu gospodarczego w przyszłości.
  5. Konflikt w Syrii – W sierpniu 2013 roku doszło do ataku chemicznego w Syrii, co spowodowało wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie. To przyczyniło się do wzrostu ceny ropy naftowej oraz umocnienia dolara jako bezpiecznej przystani.

Prognozy dla kursu euro. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań euro w przyszłości?

Na rynku walutowym kurs euro zależy od wielu czynników, takich jak sytuacja gospodarcza i polityczna w strefie euro i na świecie, stopa procentowa, polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, a także spekulacje inwestorów.

Możliwe scenariusze dla kursu euro w przyszłości obejmują różne scenariusze makroekonomiczne i polityczne, co może prowadzić do zwiększenia lub zmniejszenia popytu na euro. Na przykład, w przypadku spowolnienia gospodarczego w strefie euro, kurs euro może osłabić się wobec innych walut. Z drugiej strony, pozytywna sytuacja gospodarcza w Europie może wpłynąć na zwiększenie popytu na euro i wzrost jego kursu.

Ostateczne decyzje dotyczące inwestycji na rynku walutowym powinny być podejmowane na podstawie bieżącej sytuacji gospodarczej i politycznej oraz indywidualnych preferencji i celów inwestycyjnych każdego inwestora.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.