Jak zachowywał się kurs euro EUR w 01 – 06 maja?


W minionym tygodniu rynki finansowe doświadczyły wielu zmian i niespodzianek, w tym gwałtownego spadku wartości dolara amerykańskiego. W dzisiejszym artykule skupimy się jednak na analizie zmienności kursu euro do innych walut. Euro jest drugą co do wielkości rezerwową walutą świata i ma ogromne znaczenie dla globalnej gospodarki, dlatego warto przyjrzeć się, jakie czynniki wpłynęły na jego wartość w ostatnim czasie i jakie perspektywy przed nim stoją. W artykule omówimy najważniejsze wydarzenia na rynkach, które wpłynęły na kurs euro, a także przeanalizujemy zmienność notowań euro w stosunku do innych ważnych walut, takich jak dolar amerykański, jen japoński czy funt brytyjski.

Jak się tworzy pary walutowe?

Pary walutowe na rynku forex tworzone są poprzez zestawienie dwóch walut i podanie ich wartości względem siebie. Przykładowo, w parze EUR/USD, pierwszą walutą (walutą bazową) jest euro, a drugą (walutą kwotowaną) jest dolar amerykański. Wartość pary walutowej określa, ile jednostek waluty kwotowanej jest potrzebnych do zakupu jednostki waluty bazowej.

Na rynku forex istnieje wiele par walutowych, z których niektóre są bardziej powszechne i bardziej płynne niż inne. Pary walutowe są często grupowane w trzy kategorie: pary główne, pary krzyżowe i egzotyczne.

Pary główne to pary walutowe, w których jedna z walut jest dolarem amerykańskim, np. EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF. Są to najbardziej popularne pary walutowe, o największej płynności i najniższych spreadach.

Pary krzyżowe to pary walutowe, w których nie ma dolara amerykańskiego, np. EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY. Pary krzyżowe są mniej popularne niż pary główne, ale nadal cieszą się dużą płynnością.

Egzotyczne pary walutowe to pary, które składają się z jednej z głównych walut i waluty kraju rozwijającego się, np. USD/TRY, USD/ZAR, EUR/TRY. Egzotyczne pary walutowe są mniej płynne i bardziej ryzykowne niż pary główne i krzyżowe.

Wykres kursu euro (EUR)

Aktualny wykres kursu euro

Jakie są najważniejsze rynki i kraje, które wpływają na kursy walutowe?

Istnieje wiele rynków i krajów, które wpływają na kursy walutowe, jednak niektóre z nich są bardziej istotne niż inne. Poniżej przedstawiam kilka z najważniejszych:

 1. Stany Zjednoczone – Dolar amerykański jest uważany za walutę rezerwową świata i wpływ na niego mają decyzje Fed (Rezerwy Federalne Stanów Zjednoczonych), a także polityka fiskalna i handlowa rządu USA.
 2. Unia Europejska – Euro jest jedną z najważniejszych walut na świecie, a decyzje podjęte przez Europejski Bank Centralny (EBC) wpływają na jego wartość. Dodatkowo, gospodarki krajów UE, takich jak Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania, mają wpływ na wartość euro.
 3. Chiny – Wzrost Chin jako potęgi gospodarczej sprawia, że chiński yuan jest ważnym czynnikiem na rynku walutowym. Decyzje podjęte przez Bank Ludowy Chin (PBOC) i wpływ chińskiej gospodarki na światową produkcję wpływają na wartość yuanu.
 4. Japonia – Japoński jen jest uważany za bezpieczną przystań na rynku walutowym, a Bank Japonii (BoJ) jest znany z polityki niskich stóp procentowych i interwencji na rynku walutowym w celu utrzymania wartości jena.
 5. Kanada – Dolar kanadyjski jest mocno uzależniony od cen ropy naftowej i innych surowców naturalnych, ponieważ Kanada jest jednym z największych eksporterów na świecie. Polityka monetarna Banku Kanady i dane gospodarcze również wpływają na wartość dolara kanadyjskiego.

Oczywiście istnieją również inne kraje i regiony, takie jak Australia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Brazylia i inne, które mają wpływ na kursy walutowe w różny sposób. Wiele czynników, takich jak polityka fiskalna i monetarna, sytuacja na rynkach surowcowych, wzrost gospodarczy i stabilność polityczna, wpływa na wartość walut i ich wahania.

Jak zazwyczja zachowywał się kurs euro w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Istnieje wiele rynków i krajów, które wpływają na kursy walutowe, jednak niektóre z nich są bardziej istotne niż inne. Poniżej przedstawiam kilka z najważniejszych:

 1. Stany Zjednoczone – Dolar amerykański jest uważany za walutę rezerwową świata i wpływ na niego mają decyzje Fed (Rezerwy Federalne Stanów Zjednoczonych), a także polityka fiskalna i handlowa rządu USA.
 2. Unia Europejska – Euro jest jedną z najważniejszych walut na świecie, a decyzje podjęte przez Europejski Bank Centralny (EBC) wpływają na jego wartość. Dodatkowo, gospodarki krajów UE, takich jak Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania, mają wpływ na wartość euro.
 3. Chiny – Wzrost Chin jako potęgi gospodarczej sprawia, że chiński yuan jest ważnym czynnikiem na rynku walutowym. Decyzje podjęte przez Bank Ludowy Chin (PBOC) i wpływ chińskiej gospodarki na światową produkcję wpływają na wartość yuanu.
 4. Japonia – Japoński jen jest uważany za bezpieczną przystań na rynku walutowym, a Bank Japonii (BoJ) jest znany z polityki niskich stóp procentowych i interwencji na rynku walutowym w celu utrzymania wartości jena.
 5. Kanada – Dolar kanadyjski jest mocno uzależniony od cen ropy naftowej i innych surowców naturalnych, ponieważ Kanada jest jednym z największych eksporterów na świecie. Polityka monetarna Banku Kanady i dane gospodarcze również wpływają na wartość dolara kanadyjskiego.

Oczywiście istnieją również inne kraje i regiony, takie jak Australia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Brazylia i inne, które mają wpływ na kursy walutowe w różny sposób. Wiele czynników, takich jak polityka fiskalna i monetarna, sytuacja na rynkach surowcowych, wzrost gospodarczy i stabilność polityczna, wpływa na wartość walut i ich wahania.

Analiza zmienności kursu euro a zmienność reala brazylijskiego

W ostatnim czasie kurs euro i reala brazylijskiego uległ znaczącej zmienności. W celu zobrazowania tej zmienności, można przeprowadzić analizę porównawczą zmienności kursu euro wobec reala brazylijskiego w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

W okresie od początku lutego do końca kwietnia 2023 roku kurs euro do reala brazylijskiego oscylował wokół średniej wartości 6,5 BRL/EUR. W pierwszych dniach maja 2023 r. kurs wzrósł do około 6,8 BRL/EUR, a następnie spadł do poziomu około 6,5 BRL/EUR pod koniec tygodnia.

Wpływ na zmienność kursu euro do reala brazylijskiego w ostatnim czasie miały różne czynniki, w tym sytuacja gospodarcza w Brazylii, kwestie polityczne oraz globalna sytuacja gospodarcza i polityczna.

Brazylia jest jednym z największych krajów wschodzących, a jej gospodarka zależy w dużej mierze od cen surowców, takich jak ropa naftowa i ruda żelaza. W ostatnim czasie, spadek cen tych surowców i słabszy wzrost gospodarczy w Brazylii spowodowały osłabienie reala. W tym samym czasie, euro pozostawało względnie stabilne, co prowadziło do wzrostu kursu EUR/BRL.

Ponadto, kwestie polityczne w Brazylii, takie jak korupcja i niestabilność rządu, również wpłynęły na wartość reala. Ostatecznie, globalna sytuacja gospodarcza i polityczna, w tym niepewność związana z pandemią COVID-19, miała również wpływ na zmienność kursu euro do reala brazylijskiego oraz innych par walutowych na rynkach finansowych.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs euro w roku 2015?

W roku 2015 kurs euro był wpływany przez wiele wydarzeń o globalnym i lokalnym znaczeniu. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

 1. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (ECB) o wprowadzeniu programu luzowania ilościowego: W styczniu 2015 roku ECB ogłosił wprowadzenie programu skupu aktywów w celu pobudzenia inflacji i ożywienia gospodarki. Ta decyzja wywarła presję na kurs euro, który osłabił się w stosunku do innych walut.
 2. Sytuacja w Grecji: Kryzys długu greckiego osiągnął punkt krytyczny w czerwcu 2015 roku, kiedy to krajowi groziło wyjście ze strefy euro. Niepewność związana z przyszłością Grecji wywarła presję na kurs euro i spowodowała jego osłabienie.
 3. Decyzje Fed dotyczące podwyżek stóp procentowych: W ciągu 2015 roku Federal Reserve (Fed) rozważał podwyżki stóp procentowych, co wpłynęło na kurs euro. Oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych wywarły presję na euro, powodując jego osłabienie.
 4. Kryzys imigrantów: W 2015 roku Europa zmagała się z kryzysem imigrantów, co wywołało napięcia polityczne i społeczne w niektórych krajach. To z kolei wywarło presję na euro i przyczyniło się do jego osłabienia.

Wszystkie te wydarzenia wpłynęły na kurs euro w różny sposób, ale w sumie spowodowały jego osłabienie w stosunku do innych walut w 2015 roku.

Co może wydarzyć się z kursem euro w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Prognozowanie ruchów kursu euro w najbliższych tygodniach jest trudne ze względu na wiele czynników, które wpływają na wartość tej waluty. Jednym z kluczowych czynników jest sytuacja gospodarcza w strefie euro oraz polityka Europejskiego Banku Centralnego (ECB).

Warto zwrócić uwagę na wyniki najnowszych danych makroekonomicznych, takich jak wskaźniki inflacji, wzrostu gospodarczego, produkcji przemysłowej czy zatrudnienia. W przypadku pozytywnych wyników w tych obszarach, wartość euro może wzrosnąć, natomiast w przypadku słabych wyników, euro może osłabić się względem innych walut.

Innym ważnym czynnikiem wpływającym na kurs euro jest sytuacja polityczna w Unii Europejskiej, w tym kwestie dotyczące brexitu, kryzys migracyjny czy kwestie związane z budżetem i długiem publicznym niektórych krajów strefy euro. W przypadku niepewności w tych obszarach, inwestorzy mogą wykazywać większą ostrożność wobec euro, co może wpłynąć na osłabienie tej waluty.

Warto również śledzić politykę ECB, w tym decyzje dotyczące stóp procentowych oraz programów skupu aktywów. W przypadku podwyżki stóp procentowych lub zwiększenia tempa skupu aktywów, euro może zyskać na wartości, a w przypadku obniżenia stóp lub zmniejszenia tempa skupu, euro może osłabić się.

Podsumowując, prognozowanie kursu euro w najbliższych tygodniach wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak dane makroekonomiczne, sytuacja polityczna oraz decyzje ECB. W związku z tym, należy monitorować bieżące wydarzenia oraz dostępne informacje i analizy rynkowe, aby móc ocenić prawdopodobny scenariusz dla zmienności notowań tej waluty.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.