SPRZEDAŻ DETALICZNA W STREFIE EURO SPADŁA W SIERPNIU O 2,0% R/R WOBEC OCZEKIWANEGO -1,7%

Sprzedaż detaliczna w strefie euro wyniosła w sierpniu -0,3% m/m wobec oczekiwanego -0,4%.
Sprzedaż detaliczna w bloku wyniosła w sierpniu -2,0% r/r wobec oczekiwanych -1,7%.
więcej w przyszłości …

O sprzedaży detalicznej w strefie euro
Sprzedaż detaliczna opublikowana przez Eurostat jest miarą zmian w sprzedaży sektora detalicznego strefy euro . Pokazuje wyniki sektora detalicznego w krótkim okresie. Zmiany procentowe odzwierciedlają tempo zmian takiej sprzedaży. Zmiany są szeroko śledzone jako wskaźnik wydatków konsumenckich. Zwykle pozytywny wzrost gospodarczy przewiduje „byczy” dla euro, podczas gdy niski odczyt jest postrzegany jako negatywny lub niedźwiedzi dla euro.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.