Rubel obniżył tempo wzrostu w stosunku do dolara i euro, biorąc pod uwagę osłabienie środków kontroli walutowej Banku Centralnego

Dolar i euro odrobiły część strat z pierwszej połowy dnia, ale i tak lekko spadły na moskiewskiej giełdzie po wynikach środowego handlu. Rubel umocnił się wobec koszyka dwuwalutowego przed głównymi transferami podatkowymi w lipcu przyszłego tygodnia, chociaż stracił część wzrostu po ogłoszeniu nowych środków mających na celu złagodzenie kontroli walutowej przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej.

Kurs dolara amerykańskiego wyniósł 55,02 rubla. 19:00, czyli o 33 kopiejki poniżej poziomu zamknięcia poprzedniego handlu. Euro kosztowało 56,33 rubli, tracąc na wartości 31,25 kopiejek. Koszt koszyka dwuwalutowego (0,55 USD i 0,45 EUR) spadł o 32,2 kopiejki do 55,61 rubla.

Według ekspertów Interfax-CEA, na koniec dnia rubel wzrósł w stosunku do dolara i euro w obliczu zwiększonego popytu na płynność rubla ze strony firm-eksporterów w stosunku do głównych płatności podatkowych w lipcu. W przyszłym tygodniu będą musieli przenieść do budżetu VAT, MET, akcyzę (25 lipca) i podatek dochodowy (28 lipca). Jednak rubel stracił nieco impetu podczas wieczornych handlu po ogłoszeniu przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej nowych środków rozluźniających kontrolę walutową.

TSB RF
Bank Centralny Federacji Rosyjskiej zezwolił bankom nierezydentom z krajów nieprzyjaznych na zawieranie transakcji na rosyjskim rynku walutowym w celu zakupu i sprzedaży jednej waluty obcej w zamian za inną, a także odpowiednich umów forward i swapów walutowych dostawy , powiedział regulator w oświadczeniu.

Jednocześnie ceny w tych umowach nie powinny odbiegać o więcej niż 2% od cen podobnych instrumentów w rosyjskim obrocie giełdowym i na rynkach międzynarodowych w momencie zawarcia. „Nowa decyzja pomoże rosyjskim bankom lepiej zaspokoić zapotrzebowanie firm i obywateli na konkretną walutę obcą” – powiedział Bank Centralny.

Do tej pory dla wszystkich nierezydentów z krajów nieprzyjaznych obowiązywał zakaz kupna i sprzedaży walut obcych zarówno za ruble, jak i za inne waluty obce. Bank centralny zauważa, że ​​w przypadku transakcji w rublach, a także nierezydentów, którzy nie są bankami, pozostaje.

Ponadto Bank Rosji zniósł obowiązujący od kwietnia br. 30% limit zaliczek na rzecz nierezydentów z tytułu kontraktów importowych na usługi, roboty, wyniki działalności intelektualnej. Decyzja ta, jak zauważył Bank Centralny, ma na celu wspieranie zagranicznej działalności gospodarczej, stwarzając warunki do budowy nowych łańcuchów logistycznych dostaw importowych.

Wprowadzenie przez rosyjskie banki prowizji od rachunków walutowych nie wynika z chęci zarabiania pieniędzy, ale z zewnętrznych ograniczeń – powiedział Michaił Mamuta, szef służby ochrony konsumentów i zapewnienia dostępności usług finansowych Banku Rosji.

Przypomniał, że banki nie mogą nakładać prowizji od depozytów osób fizycznych, według niego takie działania powinny być określone w umowie. Bank Centralny nadal stoi na stanowisku, że nie da się wprowadzić prowizji jednostronnie bez zgody klienta – podkreślił Mamuta.

Przypomniał też, że stopniowo zmniejsza się możliwość korzystania z aktywów w walutach „nieprzyjaznych” krajów, ponieważ „banki-kontrahenci znacznie ograniczają możliwość przelewów”. Powiedział, że w takiej sytuacji obywatele powinni pomyśleć o przeniesieniu swoich środków na inne, bezpieczniejsze i łatwiejsze w użyciu instrumenty, w tym ewentualnie na inne waluty lub inne aktywa inwestycyjne.


Ceny konsumpcyjne w Federacji Rosyjskiej w ostatnim tygodniu sprawozdawczym wykazały maksymalny spadek obecnego „cyklu deflacyjnego”, co w połączeniu z dynamiką oczekiwań inflacyjnych daje podstawy do śmielszych prognoz łagodzenia polityki pieniężnej przez Bank Rosji w najbliższy piątek. spotkanie.

W okresie od 9 lipca do 15 lipca 2022 r. Rosstat odnotował deflację w Federacji Rosyjskiej na poziomie 0,17% po deflacji 0,03% tydzień wcześniej, inflacja 0,23% w „tygodniu taryfowym” od 25 czerwca do 1 lipca , zerowa inflacja od 18 do 24 czerwca i trzy tygodnie wcześniej deflacji (0,12%, 0,14% i 0,01%).

Jak zauważono, inflacja na poziomie 0,23% na początku lipca wynikała wyłącznie z indeksacji taryf na mieszkania i usługi komunalne, która tradycyjnie ma miejsce od 1 lipca, więc tydzień od 25 czerwca do 1 lipca nie był orientacyjny.

Od początku miesiąca ceny według Rosstatu nie zmieniły się do 15 lipca, od początku roku wzrosły o 11,41%.

Wcześniej w środę Bank Centralny opublikował wyniki sondażu socjologicznego, według którego oczekiwania inflacyjne ludności w lipcu spadły do ​​10,8% po wzroście do 12,4% w czerwcu i zbliżyły się do poziomu ze stycznia 2021 roku.

W środę stali przedstawiciele UE uzgodnili nowe sankcje wobec Rosji, w szczególności zakaz importu rosyjskiego złota, donosi Bloomberg, powołując się na poinformowane źródła. „UE uzgodniła zakaz rosyjskiego złota, inne szczegóły dotyczące sankcji” – pisze agencja.

Nowe sankcje antyrosyjskie
Dzień wcześniej EUobserver, publikacja blisko instytucji unijnych, powołując się na własne informacje, poinformowała, że ​​oprócz zakazu importu złota oczekuje się, że nowe środki obejmą zaostrzone restrykcje wobec Sbierbanku.


Odnotowano, że 47 osób, w tym mer Moskwy Siergiej Sobianin i szef Rostecu Siergiej Czemiezow, a także osiem osób prawnych, zostanie uwzględnionych na nowych listach sankcyjnych przygotowywanych przez UE. Większość nowych środków wpłynie na rosyjskich polityków i przywódców wojskowych, zauważa artykuł. Według publikacji sankcjami zostaną również objęci aktorzy Siergiej Bezrukow i Władimir Maszkow oraz niektórzy krewni biznesmenów, wobec których wprowadzono sankcje wcześniej.

Jednocześnie, według publikacji, wprowadzone zostaną korekty dotychczasowych środków unijnych, aby nie było barier w transporcie żywności z Rosji do krajów zagrożonych problemem głodu. UE zapewnia, że ​​wprowadzone wcześniej środki w rzeczywistości nie miały na celu ograniczenia takich dostaw. Również dostosowania, jakie wymyśliła Bruksela, wyeliminują problemy w dostawach produktów medycznych i farmaceutycznych. W artykule stwierdzono, że UE planuje również wprowadzenie pewnych wyjątków od sankcji „aby uniknąć przerw w płatnościach za produkty rolne”.

Oczekiwanie na decyzje EBC i Fed
Uwaga traderów walutowych skierowana jest na spotkania czołowych światowych banków centralnych. W czwartek poznamy wyniki lipcowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, na którym regulator ma podnieść kluczowe stopy procentowe po raz pierwszy od 11 lat. Jednocześnie uczestnicy rynku i analitycy uważają, że stopy można podnieść zarówno o 25, jak i 50 punktów bazowych (pb).

Posiedzenie Rezerwy Federalnej odbędzie się w przyszłym tygodniu, a analitycy uważają, że w efekcie stopa zostanie podniesiona o 75 pb, podobnie jak w czerwcu. W ubiegłym tygodniu, po publikacji danych statystycznych, wielu uczestników rynku zaczęło obawiać się wzrostu o 100 pb od razu, ale od tego czasu obawy te opadły.

Olej
Ceny ropy wyhamowały w środę po publikacji cotygodniowego raportu Departamentu Energii USA, który pokazał nieoczekiwany spadek zapasów ropy w kraju.

Koszt wrześniowych kontraktów futures na Brent na londyńskiej giełdzie ICE Futures do 19:01 czasu moskiewskiego w środę wyniesie 106,85 USD za baryłkę, co jest o 0,47% niższe niż cena zamknięcia poprzedniej sesji. Cena kontraktów futures na WTI na sierpień na obrocie elektronicznym New York Mercantile Exchange (NYMEX) wynosi do tego czasu 103,5 USD za baryłkę, czyli o 0,69% mniej niż ostateczna wartość z poprzedniej sesji.

Według danych Departamentu Energii USA zapasy ropy naftowej w USA spadły w zeszłym tygodniu o 445 000 baryłek do 426,6 mln baryłek. Eksperci ankietowani przez The Wall Street Journal spodziewali się średniego wzrostu o 600 000 baryłek. W tej chwili rezerwy ropy naftowej w USA są o 6% niższe od średniej z pięciu lat.

Tymczasem zapasy w terminalu Cushing, w którym znajduje się ropa na giełdzie NYMEX, wzrosły o 1,1 mln baryłek do 22,8 mln baryłek. Produkcja ropy naftowej w USA spadła o 100 000 baryłek do 11,9 mln baryłek dziennie.

Komentarze ekspertów
Jak powiedział Interfaxowi Michaił Bespałow, analityk KSP Capital UA, rubel rośnie w środę, a jego umocnienie w stosunku do dolara obserwuje się już czwarty dzień handlowy w stosunku do euro – już szósty z rzędu . „Przyczyny umocnienia rubla pozostają takie same – dość stabilny eksport i stosunkowo powolne ożywienie importu. Wczorajsze pojawienie się w mediach szczegółów na temat zaktualizowanej reguły budżetowej nie doprowadziło do osłabienia rubla, ponieważ ostateczne decyzje w tej kwestii pozostają niejasne Z wydarzeń zagranicznych w tym tygodniu można wyróżnić jutrzejsze posiedzenie EBC Mimo znacznego wzrostu inflacji w strefie euro w ostatnich miesiącach konsensus prognoz sugeruje, że europejski regulator ograniczy się do wzrost tylko o 25 pb. Jeśli chodzi o nadchodzącą decyzję Banku Rosji o stopie, tutaj konsensus zakłada obniżkę o 50 pb do 9%. Pomimo tego, że przedstawiciele Banku Centralnego przypisują spadek cen w czerwcu czynnikom jednorazowym, uważamy, że regulator ma powód i szansę na większy krok w kierunku obniżenia stóp procentowych na piątkowym posiedzeniu” – zauważa Biespałow.

jak również ich przewalutowanie w celu wypłaty dywidendy. Średnioterminowe – utrzymanie nierównowagi podaży i popytu na rosyjskim rynku walutowym, ze względu na powolną odbudowę importu, brak zakupów w ramach reguły budżetowej oraz wysokie ceny surowców, zapewniające dużą kwotę przychodów z eksportu, cz. z czego sprzedawana jest na rynku krajowym – mówi ekspert giełdy BCS Świat inwestycji Dmitrij Babin.

Kursy
Bazując na danych Giełdy Moskiewskiej o średnich ważonych kursach wymiany dolara i euro w stosunku do rubla dla transakcji zawartych w godzinach od 10:00 do 15:30, Bank Centralny Federacji Rosyjskiej obniżył 21 lipca oficjalny kurs dolara o 58,79 kopiejek, do 54,8491 rubli i obniżył kurs euro o 62,03 kopiejek do 55,826 rubli.

Średni ważony kurs dolara według rozliczeń „dzisiaj” na aukcjach giełdy moskiewskiej spadł w środę o 70,41 kopiejek w porównaniu do wtorku i wyniósł 54,8226 rubli. Średni ważony kurs dolara na sesji „jutro” o godzinie 19:00 spadł o 68,21 kopiejek i wyniósł 54,8544 rubli. Wolumen obrotu w dolarach do tego momentu wyniósł 3 mld 036,016 mln USD, z czego 1 mld 336,306 mln stanowiły transakcje z rozliczeniami „dzisiaj”, a 1 mld 699,71 mln – transakcje z rozliczeniami „jutrzejszymi”.

Średni ważony kurs euro według obliczeń „dzisiaj” spadł o 69,73 kopiejek, do 55,8061 rubli. Średni ważony kurs euro według obliczeń „jutro” spadł o 64,4 kopiejek do 55,8553 rubli. Wolumen obrotu euro wyniósł 1 mld 173,748 mln EUR, z czego 486,469 mln EUR stanowiły transakcje z rozliczeniami „dzisiaj”, a 687,279 mln EUR – transakcje z rozliczeniami „jutro”.

Stawki na rynku krótkoterminowych i średnioterminowych kredytów międzybankowych prawie nie zmieniły się w środę w stosunku do poprzedniego dnia handlowego. Nocna Stawka MosPrime pozostała na tym samym poziomie – 9,56% w skali roku, Stawka MosPrime dla kredytów siedmiodniowych spadła o 1 punkt bazowy (pb) – do 9,58% w skali roku. Stawka za 1 miesiąc również spadła o 1 pb. – do 9,53% w skali roku stawki na terminy 3 i 6 miesięcy nie zmieniły się w porównaniu do wtorku, pozostając na poziomach odpowiednio 9,58% i 9,6% w skali roku.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.