Deflacja w Rosji wzrosła do 0,17%, roczna inflacja zwolniła do 15,4-15,5%

Ceny konsumpcyjne w Federacji Rosyjskiej w ostatnim tygodniu sprawozdawczym wykazały maksymalny spadek obecnego „cyklu deflacyjnego”, co w połączeniu z dynamiką oczekiwań inflacyjnych daje podstawy do śmielszych prognoz łagodzenia polityki pieniężnej przez Bank Rosja na piątkowym spotkaniu.

W okresie od 9 lipca do 15 lipca 2022 r. Rosstat odnotował deflację w Federacji Rosyjskiej na poziomie 0,17% po deflacji 0,03% tydzień wcześniej, inflacja 0,23% w „tygodniu taryfowym” od 25 czerwca do 1 lipca , zerowa inflacja od 18 do 24 czerwca i trzy tygodnie wcześniej deflacji (0,12%, 0,14% i 0,01%).

Jak zauważono, inflacja na poziomie 0,23% na początku lipca wynikała wyłącznie z indeksacji taryf na mieszkania i usługi komunalne, która tradycyjnie ma miejsce od 1 lipca, więc tydzień od 25 czerwca do 1 lipca nie był orientacyjny.

Od początku miesiąca ceny według Rosstatu nie zmieniły się do 15 lipca, od początku roku wzrosły o 11,41%.

Średni dzienny wzrost cen za 15 dni lipca 2022 r. według Rosstatu wyniósł 0,000% – był zerowy (wobec średniego dziennego wzrostu 0,032% za 12 dni lipca 2021 r. i 0,020% za 19 dni lipca 2021 r.).

Ze średnich dziennych danych wynika, że ​​roczna inflacja w Federacji Rosyjskiej spowolniła 15 lipca do 15,45-15,46% z 15,68% w dniu 8 lipca, 15,90% na koniec czerwca, 17,10% na koniec 17 maja, 83% na koniec kwietnia, 16,69% ​​na koniec marca po 9,15% na koniec lutego, 8,73% na koniec stycznia i 8,39% na koniec grudnia.


Wcześniej w środę Bank Centralny opublikował wyniki sondażu socjologicznego, według którego oczekiwania inflacyjne ludności w lipcu spadły do ​​10,8% po wzroście do 12,4% w czerwcu i zbliżyły się do poziomu ze stycznia 2021 roku.

Posiedzenie Rady Dyrektorów Banku Centralnego w sprawie kluczowej stawki odbędzie się 22 lipca. Większość analityków oczekuje, że w najbliższy piątek bank centralny obniży stopę o 50 pb. – do 9% rocznie (badanie przeprowadzono przed publikacją danych Banku Centralnego o oczekiwaniach inflacyjnych i tygodniowych statystyk Rosstatu). Jednocześnie wielu ekonomistów nie wyklucza większego kroku w dół – o 75 pb. (do 8,75%) oraz o 100 pb. (do 8,5%).

Ceny żywności
Według Rosstatu w okresie od 9 lipca do 15 lipca ceny znacznie spadły: jaja kurze – o 1,6%, cukier granulowany – o 0,7%, gryka – o 0,6%, kiełbasy, kiełbasy – o 0,5%, słonecznik olej, proso – o 0,4%.

Jednocześnie wzrosły ceny: margaryny o 0,3%, wieprzowiny, słodyczy czekoladowych, soli o 0,2%.

Spadek cen na przetwory owocowo-warzywne w ciągu tygodnia wyniósł 3,4% (tydzień wcześniej spadek o 3,7%), w tym buraki – 8,8%, ziemniaki – 8,5%, kapusta – 8,0%, banany – 3,1%, pomidory – 2,3%, marchew – 2,2%, jabłka – 1,6%, ogórki – 1,2%. W tym samym czasie ceny cebuli wzrosły o 0,3%.

Towary niespożywcze
W przypadku niektórych rodzajów artykułów nieżywnościowych wzrosły ceny: odkurzaczy elektrycznych – o 1,5%, mydła toaletowego, szczoteczek do zębów – o 0,4%.

W tym samym czasie ceny płyt wiórowych spadły o 2,4%, smartfonów o 1,8%, telewizorów o 1,0%.

Ceny benzyn silnikowych i oleju napędowego nie uległy zmianie.

Koszt lotu w klasie ekonomicznej (od kwietnia wskaźnik ten jest uwzględniany w koszyku towarów i usług do obliczania tygodniowej inflacji zamiast podróży turystycznych do Turcji) średnio w Rosji spadł o 0,7% w ciągu tygodnia (wzrósł o 5,4% tydzień wcześniej).

Ocena Ministerstwa Rozwoju
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej oszacowało roczną inflację w Federacji Rosyjskiej na dzień 15 lipca na 15,39% (na dzień 8 lipca szacowano ją na 15,62%), dane te znajdują się w przeglądzie ministerstwa „O obecnej sytuacji cenowej. „

„W tygodniu od 9 lipca do 15 lipca 2022 r. spadek cen przyspieszył do 0,17%. W ujęciu rocznym inflacja spadła do 15,39% r/r. ) ze względu na niższe ceny zarówno owoców i warzyw, jak i innych produktów spożywczych. w segmencie produktów nieżywnościowych również nadal spadał (o 0,09%) W segmencie usług regulowanych i turystycznych notowany jest niemal zerowy wzrost cen (0,03%) w kontekście niższych cen biletów lotniczych” – Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, powiedział w raporcie.

Bank Centralny i prognozy
Jak informowaliśmy, Rada Dyrektorów Banku Rosji na posiedzeniu 10 czerwca zdecydowała o obniżeniu kluczowej stopy z 11% do 9,5% po trzech kolejnych obniżkach o 300 pb. Tym samym tempo spadło do poziomu, na którym było do końca lutego i ostrych sankcji antyrosyjskich.

Jednocześnie, na tle gwałtownego spowolnienia inflacji, które sprawiło, że kwietniowa roczna prognoza Banku Centralnego (przedział 18-23%) stała się oczywista nieistotna, regulator odszedł od swojej standardowej praktyki. Pomimo tego, że spotkanie 10 czerwca nie było spotkaniem kluczowym, Bank Centralny opublikował nową prognozę inflacji – 14-17% w 2022 roku, utrzymując prognozę na poziomie 5-7% w 2023 i 4% w 2024.

Inflacja w Rosji może zbliżyć się do dolnej granicy prognozy na 2022 r. wynoszącej 14-17%, jeśli utrzymają się obecne trendy cenowe, a oczekiwania inflacyjne zmniejszą się, powiedziała w połowie czerwca prezes Banku Rosji Elwira Nabiullina.

„Jeżeli najbliższe tygodnie potwierdzą, że następuje stały spadek tempa wzrostu cen, jeśli jednocześnie pomiary wskazują, że oczekiwania inflacyjne spadają, to najprawdopodobniej inflacja za rok będzie na dolnym limicie naszej prognozy 14-17%. Oczywiście weźmiemy to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki pieniężnej” – powiedział Nabiullina dziennikarzom na marginesie Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu.

Konsensusowa prognoza ekspertów ankietowanych przez Interfax na początku lipca dotycząca inflacji w 2022 r. wynosi 14,6% (spadek z 16,7% w ankiecie na początku czerwca), w 2023 r. – 6,5%.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.