Psychologia inwestowania – jak działa psychologia inwestowania? Czym jest i jak mocny jest jej wpływ na decyzje inwestycyjne

W kolejnych siedmiu rozdziałach tej książki omówiono psychologiczne uprzedzenia, które wpływają na:
codzienne życie ludzi. Wszystkie te rozdziały mają podobną strukturę. Po pierwsze, cecha psychologiczna jest identyfikowana i wyjaśniana za pomocą zwykłego, codziennego działania jako przykłady. Po drugie, wyniki badań naukowych pokazują, w jaki sposób stronniczość dotyka prawdziwych ludzi. Wreszcie, stopień, w jakim inwestorzy są dotknięci nastawienie jest badane.

Psychologia inwestowania

Rozdziały od 2 do 4 pokazują, w jaki sposób wpływa to na podejmowanie decyzji inwestycyjnych
przez emocje i kadrowanie. Jak pokazano w poprzednim przykładzie, ludzie ustawiają
ich zakres możliwych wyników jest zbyt wąski. To część samooszukiwania się problem zwany zbytnią pewnością siebie. Zbyt pewni siebie inwestorzy handlują za dużo, weź zbyt duże ryzyko i zarabianie niższych zwrotów. Ten temat został omówiony w rozdziale 2.

Psychologia inwestowania

Rozdział 3 ilustruje, w jaki sposób opinie inwestorów na swój temat skłaniają ich do unikania
uczucia żalu i zamiast tego szukać dumy. W konsekwencji inwestorzy sprzedają zwycięzcę
zapasy zbyt wcześnie i zbyt długo trzymaj akcje przegranych. Ostatni, rozdział 4
pokazuje, jak inwestorzy postrzegają ryzyko i jak zmieniają się od czasu do… czas i od analizy do analizy. To zmieniające się ryzykowne zachowanie ma dramatyczny wpływ na proces decyzyjny. Rzeczywiście, twoja pamięć o przeszłości może się z czasem zmienić, aby złagodzić żal z powodu niepowodzeń.
Rozdziały od 5 do 8 pokazują, jak uproszczenie heurystyczne wpływa na inwestor. Na przykład, nawet czując, czy akcje, które posiadasz, są zwycięzcą, czy przegrany obejmuje kadrowanie (rozdział 5). Weź pod uwagę, że kupiłeś akcje za 30 pięć lat temu. Te akcje wzrosły do ​​60 dolarów w zeszłym roku, ale teraz wynoszą tylko 45 dolarów.

Psychologia inwestowania

Czy ty uważasz te akcje za zwycięzcę lub przegraną dla Ciebie? Twoja decyzja w tej sprawie. Ramka zaprowadzi Cię do określonych zachowań dotyczących trzymania lub sprzedaży. Teraz rozważ to każdego dnia jesteś bombardowany informacjami; mózg wykorzystuje proces zwany księgowość mentalna do przechowywania i śledzenia ważnych decyzji i wyników. Rozdział 6 pokazuje, że ludzie podejmują złe decyzje finansowe, ponieważ: konsekwencją tego procesu. Omówiony w rozdziale 7 jest jednym szczególnie ważna implikacja — jak inwestorzy postrzegają dywersyfikację portfela. Mózg
używa również skrótów do szybkiego przetwarzania informacji. Te skróty tworzą zniekształcony widok informacji. Prowadzi to do problemów reprezentatywność i znajomość dla inwestora.

Psychologia inwestowania

Interakcja między psychologią, grupą psychologia i inwestowanie mogą przyczynić się do manii rynkowej i baniek cenowych. Internet również wchodzi w interakcję z tymi czynnikami, aby wzmocnić psychikę uprzedzenia. To ważne, ponieważ decyzje mają wpływ na inwestorów wokół nich. Rozdział 10 koncentruje się na roli emocji i nastrój w procesie podejmowania decyzji. Ogólny poziom optymizmu inwestora
lub pesymizm wpływa na jego decyzje handlowe. Rozdział 11 omawia trudności w utrzymaniu samokontroli w obliczu tych psychologicznych uprzedzeń. Planowanie, zachęty i praktyczne zasady są pomocne w unikaniu powszechnych problemy. Ten rozdział opisuje również programy (takie jak Save More Tomorrowi Save to Win), które zostały zaprojektowane z wykorzystaniem uprzedzeń ludzi, aby pomóc im oszczędzać jeszcze. Wreszcie rozdział 12 ilustruje rolę, jaką biologia odgrywa w inwestycjach i
zachowania oszczędnościowe.

Psychologia inwestowania

W tej nowej i ekscytującej dziedzinie naukowcy uczą się jak genetyka, płeć, hormony, fizjologia i starzenie się poznawcze napędzają inwestycje preferencje. Neuronauka pokazuje nam również, co dzieje się w mózgu podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jest odwieczne pytanie, które zadaje
czy zachowanie danej osoby wynika z natury czy wychowania. Ten rozdział pokazuje:
że przynajmniej część z nich jest napędzana przez naturę. Większość formalnej edukacji finansowej skupia się na tradycyjnych koncepcjach finansowych. Jednak psychologia odgrywa dużą rolę w podejmowaniu decyzji finansowych. Ten książka pokazuje, jak błędy poznawcze, heurystyki, uprzedzenia psychologiczne i
emocje wpływają na decyzje inwestora. Niestety, te decyzje wywołane psychologią prowadzą do wyników, które często mają negatywny wpływ na bogactwo.

Psychologia inwestowania

Ludzie mogą być zbyt pewni siebie. Psychologowie ustalili, że zbytnia pewność siebie powoduje, że ludzie przeceniają swoją wiedzę, nie doceniają ryzyka i wyolbrzymiają swoją zdolność do kontrolowania zdarzeń. Czy zbytnia pewność siebie? Psychologia inwestowania występuje w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych? Wybór zabezpieczeń to trudne zadanie. To jest właśnie w tego typu zadaniach ludzie wykazują największy stopień
zbytnia pewność siebie. Są dwa aspekty zbytniej pewności siebie: niewłaściwa kalibracja i efekt lepszy niż przeciętny.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.