Oczekiwany duży ruch EBC pomimo kryzysu energetycznego

Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w czwartek (8 września) przyniosło dużą niepewność co do wielkości przepływu. Z jednej strony nic nie wskazuje na to, że inflacja będzie spadać, z drugiej strony europejskie perspektywy gospodarcze uwzględniają ryzyko recesji. Naszym zdaniem priorytetem EBC będzie kontrola inflacji – naszym bazowym scenariuszem jest podwyżka stóp o 75 pb. Euro może jednak mieć trudności z wyraźną aprecjacją.
Zgodnie z oczekiwaniami, na ostatnim posiedzeniu w lipcu, EBC w końcu rozpoczął proces normalizacji stóp procentowych – w obecnym cyklu wśród krajów G10 wyprzedza Bank Japonii.Japonia kapitał utrzymywał stopy procentowe na niezmienionym poziomie i pozostał luźny. Polityka pieniężna. Ruch Rady Gubernatorów wynosi 50 pb. była silniejsza niż oczekiwano – większość spodziewała się „standardowej” podwyżki stóp do 25 punktów bazowych. Prezes EBC Christine Lagarde uzasadniła decyzję tym, że inflacja przez jakiś czas pozostanie „nieuchronnie wysoka” i że w związku z wprowadzeniem nowego instrumentu właściwy jest większy ruch.Nowa polityka banku (Instrument Ochrony Transmisji, TPI) ma na celu na przeciwdziałanie ryzyku rozdrobnienia rynku długu we wspólnym bloku. Tym razem decyzja może być trudniejsza. Będzie to też prawdopodobnie jedno z najważniejszych spotkań od dłuższego czasu.

Inflacja raczej nie spadnie do poziomu
Z jednej strony ostatnie dane o inflacji w strefie euro zaskoczyły przeciwny kierunek i nie wykazują oznak spowolnienia. Główna stopa wyniosła w sierpniu 9,1% i oczekuje się, że osiągnie nowy szczyt z powodu rosnących cen energii w Europie.
Na czerwcowym posiedzeniu bank zrewidował prognozę inflacji HICP do 6,8% w 2022 r. i 3,5% w 2023 r., ale to znowu stanowczy komunikat i na cotygodniowym posiedzeniu.W tym dniu na pewno czeka nas kolejna bycza korekta. Warunki na rynku pracy w krajach bloku są korzystne, a ostatnie dane makroekonomiczne, w zależności od okoliczności, są dość dobre. Widzimy jednak pierwsze oznaki osłabienia miękkich danych, w szczególności wskaźnika PMI Biznesu, który obecnie znajduje się poniżej 50, co wskazuje na spadek aktywności w przemyśle i usługach.

Ryzyko recesji wymaga ostrożności
Z drugiej strony perspektywy europejskiej gospodarki w kontekście obecnego kryzysu na rynku energii są dość słabe w krótkim okresie i jest to obecnie największa obawa Unii Europejskiej. twórcy. Ważnym wydarzeniem jest oświadczenie Gazpromu w piątek (2.09), że gazociąg Nord Stream 1 zostanie zamknięty „na czas nieokreślony”. To nie tylko wyraźne ryzyko dla gospodarki, ale także mocny argument za ostrożniejszym podejściem do zaostrzenia.
Spodziewamy się, że znajdzie to odzwierciedlenie przynajmniej w bardziej gołębich wypowiedziach prezesa Lagarde, rewizji w dół prognozy PKB opublikowanej w tym miesiącu oraz przyjęciu pod koniec 2022 roku. a na początku 2023 r. możliwa jest niewielka recesja techniczna.

EBC prawdopodobnie zdecyduje się na ruch o 75 pb.
Największym pytaniem na spotkaniu była wielkość trendu wzrostowego – najbardziej prawdopodobne wartości to 50 lub 75 pb. Uważamy, że zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi EBC zdecyduje się pozyskać kolejne 75 mld VND, ponieważ jego priorytetem jest kontrolowanie inflacji. Zauważamy, że termin podjęcia przez bank wczesnych działań oznacza, że ​​jego stopy procentowe są znacznie poniżej szacowanej stopy neutralnej, a polityka banku pozostaje bardzo akomodacyjna, gdy inflacja zbliża się do dwucyfrowej. Wzrost o 75 pb. da rynkowi wyraźny sygnał, że EBC jest zdeterminowany, aby utrzymać inflację pod kontrolą i może pomóc w utrzymaniu oczekiwań inflacyjnych.
Biorąc powyższe pod uwagę, uważamy, że decydenci będą gorąco dyskutować o skali podwyżki i różnicy między głosami za 50 i 75 pb. będzie bardzo mały. Kilku członków EBC wyraziło zaniepokojenie przyspieszeniem tempa normalizacji polityki, w tym główny ekonomista Philip Lane, który w zeszłym tygodniu podkreślił „stałe tempo” wzrostu gospodarczego. Zdajemy sobie sprawę, że istnieją ku temu argumenty, przede wszystkim zwiększone ryzyko fragmentacji i możliwość wymuszenia przez bank uruchomienia silnika ochrony linii (TPI). Uważamy jednak, że ryzyko utraty kontroli nad inflacją jest zbyt wysokie i większość decydentów zgodziłaby się z tym.

Euro może walczyć ze znacznym umocnieniem
Najważniejszą zmienną dla rynków przed spotkaniem w tym tygodniu jest zakres podwyżki stóp EBC. Rynek nie w pełni wycenia, ale rośnie o 75 punktów bazowych. (szacunkowo ok. 65 pb), więc ruch na mniejszą skalę byłby dość rozczarowujący i prawdopodobnie doprowadziłby do gwałtownej wyprzedaży euro wobec głównych walut. Reakcja walut na wzrosty o 75 pb. będzie zależeć od wielu czynników, m.in. oceny banku perspektyw wzrostu, zrewidowanych prognoz inflacji oraz informacji o przyszłości polityki pieniężnej (lub jej braku).
Jeżeli bank ostrzega przed możliwością głębokiej recesji, jednocześnie wskazując, że może podnosić stopy procentowe wolniej niż oczekiwania rynkowe (na podstawie wyceny ok. 170 pz. pod koniec roku) euro może stracić na wartości. Jeśli jednak wypowiedź nie jest zbyt pesymistyczna, a retoryka pozostawia miejsce na kolejny duży wzrost (50 pb lub 75 pb) na październikowym posiedzeniu, to prawdopodobnie będzie to dobre dla wspólnej waluty. Ze względu na trudną sytuację na europejskim rynku energii euro może zmagać się ze znacznym umocnieniem po zwyżce, zwłaszcza w stosunku do dolara amerykańskiego.
Decyzja w sprawie polityki EBC zostanie ogłoszona w czwartek o godz 1
:15, a konferencja prasowa rozpocznie się o 1
:

  1. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią porady finansowej ani innej, mają charakter ogólny i nie są skierowane do konkretnego odbiorcy. Przed wykorzystaniem informacji w jakimkolwiek celu należy zasięgnąć niezależnej porady. Ebury nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Ebury Partners Belgium NV/SA jest instytucją płatniczą zatwierdzoną i regulowaną przez Narodowy Bank Belgii na podstawie przepisu
    ustawy z dnia 11 marca 2018 r., zarejestrowaną w Banque Carrefour des Enrectures pod numerem 0681.76.187.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.