Inwestowanie w mobilność przyszłości, energię odnawialną i papiery wartościowe związane z inflacją dzięki trzem sieciom ETN Societe Generale

Aby wykorzystać trendy już zachodzące z perspektywy inwestycyjnej, Societe Generale oferuje trzy obligacje giełdowe na rynku ETFPlus, aby mieć ekspozycję na dominujące trendy, dywersyfikując portfel.

Najpierw pandemia, potem rosyjska inwazja na Ukrainę. Te dwa wydarzenia działały jak akceleratory trendów, które już się rozwijały i które w ten sposób zyskały decydujący impuls. Weźmy na przykład temat zrównoważonego rozwoju . Zastąpienie paliw kopalnych źródłami odnawialnymi było ważne już przed wojną w Europie. Rosyjska inwazja na Ukrainę i wynikający z niej kryzys energetyczny sprawiły, że zdecydowane dążenie do transformacji energetycznej stało się jeszcze pilniejsze.


Inny przykład: inflacja , która stała się problemem numer jeden na rynkach, choć od kilku lat jesteśmy świadkami zjawiska „ deglobalizacji ”.”, To znaczy przezwyciężenie globalizacji poprzez wspieranie lokalnych rynków i redefinicję łańcuchów produkcyjnych. Ogromna ilość pieniędzy wstrzykiwanych przez banki centralne zagraża systemowi cen, do którego byliśmy przyzwyczajeni.


INWESTOWANIE W DOMINUJĄCE TRENDY
Societe Generale przygotowało trzy nowe produkty tematyczne dla inwestorów, którzy chcą uzyskać ekspozycję na dominujące trendy . Pierwsza dotyczy mobilności przyszłości (Indeks Solactive Smart Mobility EUR CNTR), druga dotyczy europejskich spółek działających w sektorze energii odnawialnej (SGI European Renewable Energy Index), a trzecia tych realiów, które są w stanie wykorzystać konteksty charakteryzujące się stopą inflacji . wysoki (SGI Inflation Proxy Index CNTR). Zanim szczegółowo opiszemy te produkty, zobaczmy, czym jest ETN.


CO TO JEST ETN
ETN (Exchange Traded Notes) to produkt finansowy, który pozwala inwestorom uzyskać ekspozycję na określony instrument bazowy, taki jak indeks giełdowy. Gdy instrumentem bazowym jest towar, na przykład złoto lub ropa, określa się go jako ETC (ang. Exchange Traded Commodities). Sieci ETN Societe Generalemogą replikować wyniki instrumentu bazowego w sposób liniowy, bez dźwigni lub mogą zapewnić codzienną dźwignię, długą lub krótką. Societe Generale ETN są notowane i są przedmiotem obrotu na rynku ETFplus Borsa Italiana, tym samym segmencie co ETF. Nie ma opłat za wejście, wyjście i wyniki, a ETN można kupić lub sprzedać w dowolnym momencie. Istnieją „opłaty emitenta”, które mają podobny wpływ na produkt, jak opłaty za zarządzanie ETF.


ETN DLA MOBILNOŚCI PRZYSZŁOŚCI
Mobilność przyszłości będzie coraz mądrzejsza. Societe Generale wydało ETN, którego celem jest odtworzenie wyników indeksu Solactive Smart Mobility EUR CNTR. Z roczną opłatą w wysokości 0,8% (kod ISIN XS2425320236 ) ten ETN nie ma z góry określonego terminu zapadalności i oferuje ekspozycję na akcje spółek, które dostarczają produkty i / lub usługi związane z mobilnością przyszłości . W szczególności firmy uwzględnione w indeksie należą do sektorów autonomicznej jazdy i inteligentnych komponentów, produkcji baterii, infrastruktury ładowania, zrównoważonych samochodów , sektorów wodorowych, mikromobilności i infrastruktury transportu publicznego.


INWESTOWANIE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA NA POZIOMIE EUROPEJSKIM
Europa musi uniezależnić się od rosyjskiego gazu. Włochy już znacznie zmniejszyły dostawy z Moskwy. Aby kontynuować tę drogę, konieczne jest przyspieszenie w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W tę perspektywę wpisuje się REPowerEU, plan Komisji Europejskiej, który zrodził się z trzema celami: oszczędzaniem energii , przyspieszeniem procesu transformacji energetycznej i dywersyfikacją źródeł dostaw. Societe Generale ETN ds. energii odnawialnej (kod ISIN XS2425313967) ), jest instrumentem finansowym, który jest przedmiotem obrotu w segmencie ETFplus spółki Borsa Italiana, który ma na celu bierne powielanie, bez rocznej opłaty w wysokości 0,5%, wyników Europejskiego Indeksu Całkowitego Zwrotu Energii Odnawialnej SGI w EUR, indeksu, który zapewnia ekspozycję na największych akcji europejskich spółek, które są w znacznym stopniu powiązane z rozwojem energii odnawialnej.


INFLACJA JAKO SZANSA
Gorączka cenowa nie kończy się wraz z inflacją , która we Włoszech osiągnęła 9%, czyli poziom, którego nie osiągnięto od 1983 roku. Istnieją sektory produkcyjne, które lepiej niż inne potrafią dostosować się do nowego scenariusza inflacyjnego. Akcje tych spółek, które są pozytywnie skorelowane z ruchami cen, określane są mianem „wskaźnik inflacji” i obejmują akcje producentów surowców , sektora przemysłowego oraz spółek naftowo-gazowych, oprogramowania i IT. Bez domyślnego wygaśnięcia, SG ETN na proxy inflacyjnym (kod ISIN XS2425315152, prowizje ustalone na poziomie 0,8% rocznie) to instrument finansowy, którym handluje się w segmencie ETFplus spółki Borsa Italiana, który ma na celu bierne powielanie wyników indeksu giełdowego SGI Inflation Proxy. Jest to indeks opracowany przez Societe Generale, który zawiera koszyk 100 spółek, które wykazują największe dodatnie korelacje z niektórymi wskaźnikami trendów inflacyjnych. Skład koszyka i wagi w indeksie są aktualizowane kwartalnie.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.