Bank Centralny Federacji Rosyjskiej pozwolił „nieprzyjaznym” bankom kupować i sprzedawać jedną walutę w zamian za inną

Bank Centralny Federacji Rosyjskiej zezwolił bankom niebędącym rezydentami z nieprzyjaznych państw na zawieranie transakcji kupna i sprzedaży jednej waluty obcej w zamian za inną, a także odpowiednich dostaw walutowych kontraktów forward i swapów w rosyjskiej walucie rynku, powiedział regulator w oświadczeniu .

Jednocześnie ceny w tych umowach nie powinny odbiegać o więcej niż 2% od cen podobnych instrumentów w rosyjskim obrocie giełdowym i na rynkach międzynarodowych w momencie zawarcia. „Nowa decyzja pomoże rosyjskim bankom lepiej zaspokoić zapotrzebowanie firm i obywateli na konkretną walutę obcą” – powiedział Bank Centralny.

Do tej pory dla wszystkich nierezydentów z krajów nieprzyjaznych obowiązywał zakaz kupna i sprzedaży walut obcych zarówno za ruble, jak i za inne waluty obce. Bank centralny zauważa, że ​​w przypadku transakcji w rublach, a także nierezydentów, którzy nie są bankami, pozostaje.

Ponadto Bank Rosji zniósł obowiązujący od kwietnia br. 30% limit zaliczek na rzecz nierezydentów z tytułu kontraktów importowych na usługi, roboty, wyniki działalności intelektualnej. Decyzja ta, jak zauważył Bank Centralny, ma na celu wspieranie zagranicznej działalności gospodarczej, stwarzając warunki do budowy nowych łańcuchów logistycznych dostaw importowych.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.