Bank Centralny Australii pogorszył prognozę wzrostu PKB w 2022 r. do 3,25%

Bank Rezerw Australii (RBA) obniżył prognozę wzrostu PKB kraju w 2022 r. do 3,25% z 4,25% oczekiwanych trzy miesiące temu.

W latach 2023-2024 tempo wzrostu gospodarczego spowolni do ok. 1,75%, wynika z raportu Banku Centralnego.

Zgodnie z oczekiwaniami do końca 2022 r. bezrobocie w kraju wyniesie 3,25%, podczas gdy wcześniej oczekiwano 3,75%. Jego poziom wynosi obecnie 3,5%, co jest najniższym poziomem od 48 lat.

Niedobór siły roboczej jest częściowo spowodowany powolnym odbudową podaży wykwalifikowanych pracowników zagranicznych. Oczekuje się, że ta sytuacja będzie cechą gospodarki narodowej przez wiele lat, a RBA przewiduje, że na koniec 2024 r. bezrobocie nadal będzie utrzymywało się na historycznie niskim poziomie 4%.

Kalina Rożek

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.