Alfa-Bank zamierza ściągnąć szereg przedsiębiorstw Rust Russia za długi

Alfa-Bank, który wytoczył kilka pozwów spółce Rust Russia Rustam Tariko w związku z zakończeniem obsługi zadłużenia, zaczął wytaczać pozwy przeciwko poszczególnym przedsiębiorstwom grupy w celu ich odzyskania.

Jak wynika z gabinetu Moskiewskiego Sądu Arbitrażowego, na początku sierpnia wytoczono pozwy przeciwko Zakładom Produkcyjnym Topaz i Parlament (obwód moskiewski) oraz Bravo Premium (St. Petersburg).

Zgodnie z orzeczeniem sądu o uznaniu pozwu przeciwko Parlamentowi Production, Alfa-Bank chce dokonać przejęcia „na nieruchomości spółki oraz na wszelkim majątku zajętym lub przynależnym do nieruchomości i niemożliwym do wydzielenia bez szkody z nią” na podstawie umów hipotecznych z grudnia 2017 r. rok. Rozmowa ze stronami oraz wstępna rozprawa sądowa zaplanowano na 8 września.

Dokumenty dotyczące roszczeń przeciwko pozostałym dwóm zakładom nie zostały jeszcze opublikowane.

Kalina Rożek

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.