va-Q-tec: EQT oferuje „najlepszy pakiet całościowy”

Oferta kupna EQT va-Q-tec przechodzi do fazy krajowej. W rozmowie z investors CEO Va-Q-tec AG, Joachim Kuhn, opowiada o reakcjach akcjonariuszy i swojej opinii na temat oferty szwedzkiego giganta inwestycyjnego rodziny Wallenbergów, który ma wieloletnią i długoterminową . zainteresowanie Würzburgiem. uczestniczyć i planować duże inwestycje. investors: Przyjęcie oferty EQT Private Equity skierowanej do akcjonariuszy va-Q-tec (WKN: 663668, ISIN: DE0006636681, Chart ). Twierdzą, że oferta leży w najlepszym interesie spółki i akcjonariuszy. Dlaczego? Kuhn: Szczegółowo rozważamy różne opcje, w jaki sposób możemy zapewnić długoterminową strategię wzrostu, która koncentruje się na va-Q-tec jako szybko rozwijającej się firmie technologicznej o regularnych potrzebach inwestycyjnych. Dzięki EQT znaleźliśmy idealnego partnera, który podziela naszą wizję i chce w przyszłości wspierać nas jako prywatną firmę na różnych płaszczyznach. Cena oferowana akcjonariuszom w wysokości 26 euro za akcję stanowi atrakcyjną 98-procentową premię w stosunku do średniej ważonej wolumenem ceny akcji va-Q-tec z ostatnich trzech miesięcy na niezmienionym poziomie do 9 grudnia 2022 r. Dlatego po rozważeniu różnych kryteriów, EQT oferuje najlepszy ogólny pakiet dla va-Q-tec i jej akcjonariuszy. investors: Dlaczego EQT jest idealnym partnerem dla va-Q-tec? Kuhn:EQT inwestuje jako przedsiębiorca i długoterminowy partner, którego korzenie sięgają działalności inwestycyjnej Wallenbergów, szwedzkiej rodziny biznesowej, która istnieje od ponad wieku. W duchu tej przedsiębiorczej dynastii, EQT jest dziś znane ze wspierania średnich firm, które są dobrze przygotowane do przyszłego rozwoju i tym samym promują swoją pozycję rynkową w dłuższej perspektywie. W związku z tym EQT również podziela nasze wartości i wizję oraz jest skłonny inwestować w długoterminowy rozwój naszej technologii i lokalizacji. Wraz z EQT planowane jest podwyższenie kapitału o około 35 milionów euro, z którego wpływy zostaną zainwestowane między innymi w dalszy rozwój technologii izolacji próżniowej. Jednocześnie korzystamy również z know-how i globalnej sieci EQT. Va-Q-tec Kuhn Dyrektor: „Zaproponuj uczciwą cenę z pozycji finansowej” Inwestorzy: Oferta stanowi prawie 100% premii w stosunku do poprzedniej płatności. Czy to przesada? Kuhn: Wraz z radą, mój kolega z zarządu i ja dokładnie przejrzeliśmy dokumenty ofertowe EQT. Biorąc pod uwagę ocenę doradcy finansowego ParkView Partners – tzw. Fairness Statement​​doszliśmy do wniosku, że oferowana cena jest uczciwa finansowo, a premia atrakcyjna. Z naszej perspektywy oferowana cena odzwierciedla również wysokie uznanie EQT dla naszej bardzo udanej pracy i technologii. investors: Jak myślisz, dlaczego inwestorzy powinni przyjąć tę ofertę? Kuhn: Wspomnieliśmy już o atrakcyjności najwyższej oferty. Jednocześnie uważamy, że otoczenie giełdowe dla szybko rozwijających się spółek technologicznych będzie nadal stanowić wyzwanie w najbliższej przyszłości, również w związku z najnowszymi wydarzeniami makroekonomicznymi, geopolitycznymi i pieniężnymi. Dlatego oferta EQT jest obecnie pożądaną opcją dla wielu inwestorów ze względu na atrakcyjną wycenę z wysoką premią w krótkim terminie. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy minimalne przejście wynosi 62,5%. Jeśli oferta się nie powiedzie, nie jest jasne, jak będzie się kształtować kurs akcji. Faktem jest jednak, że przed ogłoszeniem oferty kurs akcji va-Q-tec przez większą część 2022 roku był znacznie niższy. Dodatkowo, przyjmując ofertę, nasi akcjonariusze wspierają długoterminowy i zrównoważony rozwój va-Q-tec tec. Przyniesie to korzyści również naszym pracownikom, a zwłaszcza naszym biurom. Dlatego liczymy na wsparcie każdego akcjonariusza va-Q-tec. Termin dla akcjonariuszy upływa 16 lutego. Investors: Jak do tej pory reagowali inwestorzy? Kuhn: 98-procentowa premia mówi sama za siebie, a także wspiera naszą przedsiębiorczą i strategiczną motywację stojącą za partnerstwem z EQT. Ciągle słyszymy, że w regionie działa wielu inwestorów i że nasze lokalizacje w Würzburgu i Kölledzie oraz długoterminowy rozwój firmy są dla nich bardzo ważne. Dlatego też wspierają nadejście EQT, z którym chcemy jak najlepiej w dłuższej perspektywie wykorzystać pełny potencjał naszej technologii. Oczywiście jesteśmy zaszczyceni lojalnością i wsparciem naszych akcjonariuszy! W związku z powyższym apeluję również do wszystkich niezdecydowanych akcjonariuszy o wsparcie naszych planów i pozostawienie akcji w ofercie kupna. Bo tylko wtedy, gdy przed końcem naboru wydano co najmniej 62,5 proc. pieniędzy. akcji, możemy je umorzyć, a akcjonariusze biorący udział w ofercie otrzymają cenę ofertową 26,00 euro za akcję. Termin przyjęcia oferty upływa 16 lutego. Lodówki bez Q-tec. Lodówki va-Q-tec investors: jak Twoi klienci i partnerzy zareagowali na obecny rozwój? Kuhn: Gdy nasze plany zostały upublicznione, ważne było dla nas zabranie ze sobą naszych partnerów biznesowych. Wiedza EQT jako globalnie aktywnego inwestora strategicznego i partnera innowacyjnych firm jest już znana wielu – nie tylko dzięki większościowej inwestycji EQT w Envirotainer. Jednocześnie nasi klienci dostrzegają wartość dodaną, jaką partnerstwo z EQT oferuje firmie va-Q-tec, a ostatecznie także im samym. Na przykład planowana fuzja naszej działalności Pharma TempChain z Envirotainer pozwoli nam w przyszłości zaoferować naszym klientom jeszcze szerszą gamę produktów. Jednocześnie przy wsparciu EQT nasze działania w zakresie efektywności energetycznej oraz produkcji skrzynek termicznych prowadzimy w niezależnej firmie – va-Q-tec 2.0technologia jest rozwijana i rozszerzana do różnych możliwych zastosowań. . . W dłuższej perspektywie skorzystają na tym również nasi klienci. Investors: Czy ostrzeżenie o zyskach jest argumentem za lub przeciw ofercie? Kuhn: W latach 2015-2020 nasz wzrost wyniósł średnio 26 procent. na rok Podnieśliśmy nawet naszą prognozę na rok finansowy 2021, ale jest mało prawdopodobne, że uda nam się osiągnąć nasze cele dotyczące sprzedaży i zysków na rok 2022. To tylko podkreśla to, o czym mówiliśmy już wiele razy. Jesteśmy rozwijającą się firmą, wiele z naszych firm jest jeszcze młodych i wymaga inwestycji, a rozwój na naszym rynku docelowym jest bardzo dynamiczny. Jednocześnie ramy kształtują zewnętrzne czynniki niepewności, takie jak napięcia geopolityczne, inflacja i rosnące stopy procentowe czy rosnące ceny surowców i energii. Taka konstelacja nie ułatwia planowania na przyszłość, aw rozwoju nowych rynków zawsze mogą wystąpić opóźnienia. Powoduje to pewną zmienność w rozwoju biznesu, co z kolei może wpływać na cenę akcji. Dlatego generalnie jesteśmy pozytywnie nastawieni do planów notowań EQT, ponieważ va-Q-tec mógłby działać jako spółka prywatna niezależnie od często krótkoterminowej orientacji rynku kapitałowego.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.