NY FED: MEDIANA ROCZNYCH OCZEKIWAŃ INFLACYJNYCH SPADA DO 6,2% W LIPCU Z 6,8% W CZERWCU

Comiesięczne badanie oczekiwań konsumentów przeprowadzone przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku pokazało w poniedziałek, że roczne oczekiwania inflacyjne amerykańskich konsumentów spadły w lipcu do 6,2% z 6,2% w czerwcu. Trzyletnie oczekiwania inflacyjne spadły do ​​3,2% z 3,6%.

KLUCZOWE DANIA NA WYNOS PODSUMOWANE PRZEZ REUTERS

„Mediana 5-letnich perspektyw inflacji konsumentów spadła do 2,3% z 2,8% w czerwcu.”

„Konsumenci widzą wzrost cen domów o 3,5% w przyszłym roku, w porównaniu z 4,4% w czerwcu”.

„Oczekiwany przez konsumentów wzrost zysków na następny rok nie zmienił się w lipcu na poziomie 3%.”

„Oczekiwana przez konsumentów mediana rocznego wzrostu dochodów gospodarstw domowych wzrasta do 3,4% w lipcu, nowy rekord w serii, z 3,2% w czerwcu.”

„Konsumenci w lipcu widzą średnio 40,2% prawdopodobieństwo wyższej stopy bezrobocia w ciągu roku, w porównaniu z 40,4% w czerwcu.”

„Mediana rocznych oczekiwań wzrostu wydatków gospodarstw domowych spadła o 1,5 punktu procentowego do 6,9%.”

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.