Nakamura z BOJ – mówi, że Bank musi cierpliwie utrzymywać silne luzowanie monetarne

Członek rady nadzorczej Banku Japonii, Toyoaki Nakamura

  • Gospodarka Japonii rośnie w miarę ustępowania skutków pandemii
  • Gospodarka Japonii prawdopodobnie odbije się, gdy skutki pandemii złagodzą ograniczenia podaży
  • Konsument w Japoniiinflacjaprawdopodobnie przyspieszy po zwiększeniu kosztów energii i paliwa, ale następnie zmniejszy tempo wzrostu
  • BOJ musi cierpliwie utrzymywać silne luzowanie monetarne
  • Zaostrzenie polityki pieniężnej w sytuacji, gdy luka popytowa pozostaje ujemna, wpłynęłoby silnie na działalność gospodarczą gospodarstw domowych, firm
  • Kiedy ceny gwałtownie rosną z powodu czynników popychających koszty, bardziej skuteczna jest ukierunkowana reakcja polityczna, a nie zmiana polityki pieniężnej, która ogranicza popyt

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.