Mutares: „Jeśli jest okazja, wykorzystamy ją”

Inwestor private equity Mutares miał za sobą pracowity miesiąc. Dzięki trzem przejęciom i jednemu wyjściu, monachijska firma była niezwykle aktywna. Podczas gdy sprzedaż Nordec Group Oy fińskiemu konsorcjum nabywców sprawia, że ​​roczne cele wydają się być osiągalne, Mutares kontynuuje niedawne przejęcie zakładu produkcyjnego skrzyń biegów od Magna Group we Francji oraz przejęcie duńskich i polskich autobusów oraz serbskich działalności biznesowej Grupy Arriva od Deutsche Bahn wykrzyknikiem po stronie przejęcia. W ekskluzywnym wywiadzie dla 4investors.de CIO Mutares Johannes Laumann wyjaśnia zalety najnowszych transakcji.

www.4investors.de: Mutares był we wrześniu bardzo zajęty. Zacznijmy od zbliżającej się sprzedaży Nordec. Cele roczne powinny być namacalne, zwłaszcza jeśli chodzi o zarobki?

Laumann:
 Niewątpliwie zrobiliśmy duży krok z wyjściem z Nordec, zwłaszcza że możemy teraz zrealizować całkowitą sprzedaż, w przeciwieństwie do IPO, które jest opcją alternatywną. Mamy też w przygotowaniu jedną lub drugą transakcję, choć trudno mówić o środowisku, które można rzetelnie zaplanować w obecnej ogólnej sytuacji pogodowej, ale nasza prognoza na rok obrotowy 2022 jest aktualna.

www.4investors.de: Kupując fabrykę przekładni w Bordeaux od Magna, kupujesz dodatkowe 200 milionów euro sprzedaży. Kiedy słyszysz Getriebewerk, początkowo brzmi to trochę „staroszkolnie” w sektorze motoryzacyjnym. Co sprawia, że ​​to przejęcie jest tak interesujące dla Mutares?

Laumann:
 Przejęcie jest dla nas rzeczywiście bardzo dochodowe. Mamy tutaj kilka aspektów. Mamy znaczące synergie w obszarze obróbki skrawaniem z naszymi spółkami portfelowymi PrimoTecs i Cimos, a samochody elektryczne również potrzebują skrzyń biegów, choć znacznie mniej skomplikowanych. To już druga umowa z Magną w bardzo krótkim czasie, co wyraźnie podkreśla zaufanie do zdolności Mutares.

www.4investors.de: W raporcie podkreślili Państwo strategiczne dopasowanie niedawnego przejęcia przez Magna CIMOS, PrimoTECS Group, KICO i ISH Group. Czy są plany utworzenia dużego z wymienionych jednostek?

Laumann:
 Oczywiście naszym celem jest zawsze wykorzystanie synergii, a tym samym zwiększenie wydajności w całym portfolio. Jest to szczególnie łatwe do wdrożenia w naszym sektorze motoryzacyjnym, ponieważ produkty, maszyny i procesy robocze są bardziej podobne niż w innych branżach z naszego portfolio. W rzeczywistości wymienione firmy bardzo dobrze do siebie pasują i niezależnie od prawnej separacji uważam, że są one ściśle powiązane operacyjnie.

www.4investors.de: Zakup części Grupy Arriva przynosi kolejne 400 milionów euro rocznej sprzedaży. Jednak Deutsche Bahn, jako spółka dominująca, miała trudności z restrukturyzacją. Jakie inne podejście ma Mutares z Arriva?

Laumann:
 To, co nas wyróżnia, to nasze przedsiębiorcze podejście. Dla nas oznacza to, że firma ma możliwość swobodnego rozwoju i rozwoju i nie jest osadzona w „ramach” matki. W szczególności w Arriva w Danii dostrzegamy duży potencjał w procesach dotyczących oferty, przetwarzania wewnętrznego i struktury organizacyjnej. Jestem bardzo zadowolony z zakupu tego biznesu, nad transakcją, nad którą pracujemy od ponad roku.

www.4investors.de: Ogólnie rzecz biorąc, dokonali Państwo ostatnio przejęć, zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym. Czy cele w tej dziedzinie są obecnie szczególnie tanie, czy korporacjom szczególnie zależy na pozbyciu się balastu?

Laumann:
 Generalnie rurociąg jest dość dobrze wypełniony, ale spodziewam się lekkiego spowolnienia w IV kwartale. Korporacje wykorzystują czasy kryzysu do zmiany swojej pozycji, a często także do skupienia się na swojej podstawowej działalności. To jest nasza szansa. Niezależnie od obecnej sytuacji uważam, że branża motoryzacyjna jest w stanie wstrząsu i jest dla nas jeden lub dwa atuty.

www.4investors.de: Nie obawiasz się ryzyka klastra? Jak zarządzasz ryzykiem w szczególności w sektorze motoryzacyjnym, biorąc pod uwagę trudne otoczenie gospodarcze?

Lauman:
W zasadzie nasze portfolio jest dobrze zbilansowane w trzech obszarach: motoryzacja i mobilność, technologia i inżynieria oraz towary i usługi, dzięki czemu żaden obszar nie jest zbyt duży. W poszukiwaniu celów jesteśmy oportunistyczni, jeśli nadarzy się okazja, to ją wykorzystujemy. Kryzys jest dla nas zawsze szansą i wyłaniamy się jako zwycięzcy.

www.4investors.de: Po zakończeniu obecnie raportowanych transakcji, jak wygląda Mutares pod względem sprzedaży na poziomie grupy i jakiego wpływu na zarobki spodziewasz się na poziomie holdingu?

Laumann:
 W ujęciu rocznym mamy sprzedaż znacznie przekraczającą 4 miliardy euro; Jak zawsze, efekt dochodowy na poziomie holdingu to przewidywalny dochód z usług konsultingowych, który ma być bardzo wysoki natychmiast po przejęciu.

www.4investors.de: Jak wygląda potok transakcyjny przez resztę roku? Czego jeszcze mogą oczekiwać akcjonariusze? Czy nadal możemy spodziewać się podobnie wysoko przychodowych akwizycji jak dwie poprzednie?

Laumann:
 W tym roku kupiliśmy już znacznie ponad 1 miliard euro ze sprzedaży, a plan sprzedaży wygląda bardzo dobrze, zwłaszcza w krajach skandynawskich i Francji. Spodziewam się jednak ochłodzenia w IV kwartale i na początku przyszłego roku. Na pewno nie odpoczywamy, a jeśli jest dobry interes, to zrobimy. Jednocześnie obecnie jeszcze wyraźniej skupiamy się na rurociągu wyjściowym.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.