LIST BOE DO KOMISJI SKARBU: WARUNKI PŁYNNOŚCI BYŁY BARDZO ZŁE W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM INTERWENCJĘ ZŁOTÓWKI

W liście do Komitetu Skarbu Bank Anglii (BOE) napisał, że „warunki płynności były bardzo złe w okresie poprzedzającym interwencję złotówki BOE”.

DODATKOWE DANIA NA WYNOS
„Ruch rentowności obligacji skarbowych w zeszłym tygodniu groził przekroczeniem rozmiaru poduszki dla wielu funduszy LDI”.

„Przecena rynkowa była jak dotąd w dużej mierze uporządkowana, ale w niektórych częściach systemu finansowego zaobserwowano presję”.

„Ale nie nastąpiła powszechna krystalizacja zagrożeń dla stabilności finansowej”.

„Gdyby BOE nie interweniował, duża liczba połączonych funduszy LDI miałaby ujemną wartość aktywów netto i miałaby niedobory w zabezpieczeniach przekazanych kontrahentom bankowym”.

„Bank podjął działania w celu przywrócenia podstawowego funkcjonowania rynku i zmniejszenia istotnych zagrożeń dla stabilności finansowej i zarażenia warunków kredytowych dla brytyjskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw”.

„Działalność banku ma na celu dać poszkodowanym funduszom LDI czas na ugruntowanie swojej pozycji, zwiększając ich odporność na przyszłe napięcia. “

„Bank bada warunki rynkowe i wzorce popytu i będzie nadal stosować wycenę rezerwową, aby zapewnić realizację celu ochronnego narzędzia”.

„Po zakończeniu programu skupu, operacja zostanie zlikwidowana w sposób płynny i uporządkowany, gdy ryzyko dla funkcjonowania rynku zostanie ocenione przez bank, że ustąpiło”.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.