Ile wynosi cena euro? Co wpłynęło na cenę? Jakie są prognozy dla notowań dolara 17 września?


Rynek walut jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych i dynamicznych rynków na świecie. Działa on 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, co oznacza, że ​​zmiany cen mogą zachodzić w każdym momencie. Wpływ na kursy walut ma wiele czynników, w tym ekonomiczne, polityczne, geopolityczne, a nawet psychologiczne. W związku z tym, próba przewidzenia, w którą stronę pójdą ceny w krótkim okresie, jest trudnym zadaniem.

Dzisiejszy artykuł jest próbą przygotowania się do handlu na tym nieprzewidywalnym rynku, poprzez analizę nadchodzących wydarzeń i czynników, które mogą wpłynąć na kursy walut. Jest to ważne, ponieważ mimo niemożliwości dokładnego przewidzenia, co stanie się w przyszłości, inwestorzy i traderzy mogą podejmować informowane decyzje na podstawie dostępnych danych i analizy rynku.

Będziemy przyglądać się kluczowym wydarzeniom makroekonomicznym, takim jak publikacje danych o zatrudnieniu, inflacji czy decyzje banków centralnych. Ocenimy także wpływ wydarzeń geopolitycznych na sentyment rynkowy. Chociaż rynek walutowy pozostaje nieprzewidywalny, to dzięki analizie i odpowiedniemu zarządzaniu ryzykiem inwestorzy mogą starać się zminimalizować potencjalne straty i wykorzystać możliwości, które niesie ze sobą handel walutami.

Co to jest rynek forex – jak działa?

Rynek Forex, czyli rynek walutowy (ang. Foreign Exchange Market), to globalny rynek, na którym odbywa się handel walutami. Jest to największy i najbardziej płynny rynek na świecie, na którym codziennie dokonywane są transakcje o wartości wielu bilionów dolarów. Rynek Forex funkcjonuje 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, umożliwiając inwestorom i traderom z różnych zakątków świata uczestniczenie w wymianie walut w czasie rzeczywistym.

Główne cechy rynku Forex:

 1. Duża Płynność: Dzięki ogromnemu obrotowi, rynek Forex jest niezwykle płynny. Oznacza to, że można łatwo kupować i sprzedawać waluty bez większego wpływu na ich ceny.
 2. Globalny Charakter: Rynek Forex jest rynkiem międzynarodowym, na którym uczestniczą inwestorzy, banki, firmy, instytucje finansowe i indywidualni traderzy z całego świata.
 3. Parady Walutowe: Handel odbywa się w parach walutowych, na przykład EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego) lub USD/JPY (dolar amerykański do jena japońskiego). Inwestorzy spekulują, czy jedna waluta w parze umocni się lub osłabi względem drugiej.
 4. Lewarowanie: Wielu brokerów Forex oferuje możliwość handlu z wykorzystaniem lewarowania, co pozwala na kontrolowanie pozycji o wartości przewyższającej dostępny kapitał. To zwiększa potencjalne zyski, ale także ryzyko straty.
 5. 24/5 Handel: Rynek Forex jest dostępny przez większość czasu, od niedzieli wieczorem do piątku wieczorem (czasu GMT), co umożliwia handel przez całą dobę.
 6. Brak Centralnego Punkt Handlu: Rynek Forex nie ma fizycznej siedziby ani centralnego punktu handlu. Handel odbywa się elektronicznie za pośrednictwem sieci komputerowych.
 7. Analiza i Strategie: Inwestorzy na rynku Forex stosują różne strategie inwestycyjne, w tym analizę techniczną i analizę fundamentalną, aby podejmować decyzje inwestycyjne.
 8. Maksymalna Dźwignia Finansowa: W niektórych jurysdykcjach dostępna jest maksymalna dźwignia finansowa, która określa, jak dużą pozycję można kontrolować w stosunku do dostępnego kapitału.

Handel na rynku Forex jest dostępny dla inwestorów detalicznych poprzez platformy handlowe oferowane przez brokerów Forex. Inwestorzy mogą handlować online, korzystając z różnych narzędzi do analizy rynku, wykresów i wskaźników technicznych.

Warto zaznaczyć, że rynek Forex jest ryzykowny i może prowadzić do strat. Dlatego ważne jest stosowanie odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem i rozważne inwestowanie. Ponadto, inwestorzy powinni dobrze zrozumieć rynek i posiadać odpowiednią wiedzę przed rozpoczęciem handlu.

Jakie są różnice między walutami twardymi a miękkimi?

Waluty twarda i miękka to pojęcia, które odnoszą się do stabilności i wiarygodności danej waluty w kontekście ekonomicznym i finansowym. Oto główne różnice między nimi:

Waluta Twarda:

 1. Stabilność Makroekonomiczna: Waluty twarde charakteryzują się stabilnymi fundamentami makroekonomicznymi. Oznacza to, że kraje emitujące takie waluty mają kontrolę nad inflacją, zdrowym wzrostem gospodarczym oraz stabilnym systemem finansowym.
 2. Niski Poziom Inflacji: Waluty twarde zazwyczaj charakteryzują się niskim poziomem inflacji, co oznacza, że ​​ich siła nabywcza nie maleje szybko.
 3. Wysoka Wiarygodność: Inwestorzy i handlowcy uważają waluty twarde za bezpieczne aktywa i mają duże zaufanie do kraju emitującego tę walutę.
 4. Stosunkowo Stabilny Kurs Wymiany: Kursy wymiany walut twardych zazwyczaj zmieniają się wolniej i są mniej podatne na nagłe wahania niż waluty miękkie.
 5. Szeroko Akceptowana na Świecie: Waluty twarde są powszechnie akceptowane na międzynarodowym rynku i często stanowią podstawę transakcji międzynarodowych.

Przykłady walut twardych to dolar amerykański (USD), euro (EUR), jen japoński (JPY) i funt szterling (GBP).

Waluta Miękka:

 1. Niestabilność Makroekonomiczna: Waluty miękkie charakteryzują się często niestabilnymi fundamentami makroekonomicznymi, takimi jak wysoka inflacja, duży dług publiczny i niepewność polityczna.
 2. Wysoki Poziom Inflacji: Waluty miękkie często doświadczają wysokiej inflacji, co prowadzi do utraty siły nabywczej.
 3. Mniejsza Wiarygodność: Inwestorzy i handlowcy zazwyczaj mają mniejsze zaufanie do walut miękkich i mogą obawiać się o stabilność gospodarczą kraju emitującego tę walutę.
 4. Podatność na Wahania Kursów: Kursy wymiany walut miękkich są bardziej podatne na nagłe wahania, co może prowadzić do dużych strat dla osób inwestujących w te waluty.
 5. Mniejsza Akceptacja Międzynarodowa: Waluty miękkie mogą być mniej akceptowane na międzynarodowym rynku i mogą stanowić mniejszy udział w transakcjach międzynarodowych.

Przykłady walut miękkich to argentyńskie peso (ARS), wenezuelski boliwar (VES) i turecka lira (TRY).

Warto zaznaczyć, że podział na waluty twarde i miękkie jest kwestią względną, a niektóre waluty mogą ewoluować z miękkich do twardych lub odwrotnie w zależności od zmian w gospodarce i polityce danego kraju. Również ważne jest, aby zrozumieć, że ocena stabilności waluty jest procesem złożonym, uwzględniającym wiele czynników ekonomicznych i politycznych.

Analiza zmienności kursu euro na przestrzeni ostatnich lat z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń które mogły spowodować zwiększoną zmienność

Zmienność kursu euro (EUR) na przestrzeni ostatnich lat była wynikiem wielu kluczowych wydarzeń i czynników, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Oto kilka najważniejszych momentów i czynników, które wpłynęły na zmienność kursu euro:

 1. Kryzys Finansowy w Strefie Euro (2008-2012): Kryzys finansowy wywołał spore trudności w strefie euro, zwłaszcza w krajach o słabszych fundamentach gospodarczych. To doprowadziło do dużych wahań kursu euro, zwłaszcza wobec dolara amerykańskiego.
 2. Program Skupu Aktywów przez Europejski Bank Centralny (EBC): EBC wprowadził program skupu aktywów i luzowania ilościowego, aby stymulować gospodarkę i walkę z niską inflacją. To miało wpływ na kurs euro, zwłaszcza podczas ogłaszania zmian w tym programie.
 3. Brexit: Decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej (Brexit) miała wpływ na kurs euro w kontekście negocjacji dotyczących warunków wyjścia Wielkiej Brytanii.
 4. Kryzys Długu w Grecji: Kryzys zadłużenia w Grecji i obawy o przyszłość strefy euro prowadziły do wahnięć kursu euro.
 5. Polityka Monetarna EBC: Zmiany w polityce monetarnej EBC, takie jak podwyżki lub obniżki stóp procentowych, miały wpływ na kurs euro.
 6. Wybory Prezydenckie we Francji (2017): Wybory prezydenckie we Francji i wybór Emmanuela Macrona miały wpływ na siłę euro, ponieważ Macron obiecywał reformy gospodarcze.
 7. Dane Makroekonomiczne: Publikacje danych o wzroście gospodarczym, inflacji, zatrudnieniu i innych wskaźnikach ekonomicznych wpływały na postrzeganie siły gospodarki strefy euro.
 8. Napięcia Handlowe i Polityczne na Świecie: Wydarzenia międzynarodowe, takie jak napięcia handlowe między USA a Chinami czy inne konflikty geopolityczne, mogły wpłynąć na kurs euro jako waluty światowej.
 9. Pandemia COVID-19: Wybuch pandemii w 2020 roku miał wpływ na kurs euro, zwłaszcza na początku kryzysu, gdy inwestorzy szukali bezpiecznych aktywów.
 10. Polityka Fiskalna i Reformy Strukturalne: Decyzje dotyczące polityki fiskalnej i reform strukturalnych w poszczególnych krajach strefy euro mogły wpłynąć na ocenę zdolności do wzrostu i stabilności gospodarczej.

Zmienność kursu euro jest naturalną cechą rynku walutowego, a jej poziom może się zmieniać w zależności od bieżących wydarzeń i czynników. Inwestorzy i traderzy na rynku Forex monitorują te wydarzenia i analizują dane, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Analiza zmienności kursu euro a zmienność korony czeskiej

Analiza zmienności kursu euro (EUR) a zmienności korony czeskiej (CZK) jest istotna dla inwestorów i traderów, którzy uczestniczą w handlu na rynku walutowym i interesują się relacją między tymi dwiema walutami. Oto kilka kwestii, które warto uwzględnić w analizie zmienności kursu EUR/CZK:

 1. Korelacja i Współzależność: Pierwszym krokiem jest zrozumienie, czy kursy euro i korony czeskiej wykazują tendencję do współzależności lub odwrotnej korelacji. Czy wzrost kursu euro zazwyczaj wiąże się ze spadkiem kursu korony czeskiej lub odwrotnie? Analiza historycznych danych może dostarczyć wskazówek dotyczących tej relacji.
 2. Czynniki Wewnętrzne: Należy badać czynniki wpływające na zmienność kursu obu walut. To mogą być dane makroekonomiczne, takie jak wskaźniki gospodarcze, inflacja czy polityka monetarna obu krajów.
 3. Czynniki Zewnętrzne: Wydarzenia międzynarodowe, takie jak kryzysy finansowe, napięcia handlowe czy geopolityczne, mogą wpływać na zmienność obu walut. Ważne jest monitorowanie tych czynników i ich potencjalnego wpływu na kursy.
 4. Banki Centralne: Decyzje banków centralnych, takich jak Europejski Bank Centralny (EBC) i Czeski Bank Narodowy, odnoszące się do stóp procentowych i polityki monetarnej, mogą mieć wpływ na kursy euro i korony czeskiej.
 5. Handel Międzynarodowy: Bilans handlowy między krajami strefy euro a Czechami może wpłynąć na popyt i podaż obu walut. Nadwyżka handlowa jednego kraju może sprzyjać umocnieniu jego waluty.
 6. Analiza Techniczna: Inwestorzy często wykorzystują analizę techniczną, patrząc na wykresy i wskaźniki, aby prognozować ruchy cen i ustalać poziomy wsparcia i oporu.
 7. Wydarzenia Ekonomiczne: Publikacje danych ekonomicznych, takich jak PKB, wskaźnik bezrobocia czy wskaźnik inflacji, mają znaczący wpływ na kursy walut. Warto monitorować kalendarz ekonomiczny, aby być świadomym nadchodzących publikacji.
 8. Psychologia Rynku: Czynniki psychologiczne, takie jak sentyment inwestorów i traderów, mogą wpływać na krótkoterminowe wahania kursów walut.

Analiza zmienności kursu EUR/CZK wymaga uwzględnienia tych i innych czynników oraz ścisłego monitorowania rynku. Inwestorzy na rynku Forex często wykorzystują tę analizę do podejmowania decyzji inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs euro w roku 2012?

W roku 2012 kurs euro (EUR) był silnie wpływany przez szereg wydarzeń i czynników, które miały istotny wpływ na jego zmienność. Oto kilka najważniejszych wydarzeń, które wpłynęły na kurs euro w tym okresie:

 1. Kryzys Długu w Strefie Euro: W roku 2012 kryzys zadłużenia w strefie euro nadal był jednym z głównych czynników wpływających na kurs euro. Kryzys ten dotyczył głównie krajów takich jak Grecja, Hiszpania, Portugalia i Włochy. Obawy o spłacalność długu tych krajów oraz ryzyko rozpadu strefy euro prowadziły do spadku wartości euro.
 2. Intwencje Europejskiego Banku Centralnego (EBC): Europejski Bank Centralny podjął działania mające na celu stabilizację rynków finansowych w strefie euro. Jednym z kluczowych działań było wprowadzenie programu skupu obligacji państwowych, który pomógł obniżyć rentowności długu i złagodzić niepokoje na rynkach finansowych.
 3. Wybory we Francji i Grecji: Wybory prezydenckie we Francji, które wygrał François Hollande, oraz wybory w Grecji, które przyniosły wzrost popularności anty-austerytarnych partii, wprowadziły niepewność co do kierunku polityki fiskalnej w strefie euro.
 4. Rozszerzenie Unii Europejskiej: W roku 2012 Unia Europejska doświadczyła kolejnego rozszerzenia, w wyniku czego dołączyły nowe kraje członkowskie. To mogło mieć wpływ na sytuację gospodarczą i polityczną w regionie.
 5. Wahania Wartości Dolara Amerykańskiego: Kurs euro był również pod wpływem zmienności kursu dolara amerykańskiego. Zdarzenia związane z amerykańską gospodarką i polityką miały wpływ na siłę dolara, co z kolei wpływało na relację między EUR a USD.
 6. Reakcje Rynków na Wydarzenia Światowe: Kurs euro podlegał wpływom globalnym wydarzeń, takim jak napięcia geopolityczne, zmiany w cenach surowców czy wydarzenia w innych regionach świata.
 7. Polityka EBC: Europejski Bank Centralny podejmował decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej, które miały wpływ na rynek walutowy.

Warto zaznaczyć, że rynek walutowy jest podatny na zmienność z powodu wielu czynników, zarówno makroekonomicznych, jak i geopolitycznych. Dlatego też kursy walut mogą ulegać znacznym zmianom w krótkim okresie czasu, co sprawia, że handel na rynku Forex jest wyjątkowo dynamiczny i wymaga dokładnej analizy oraz zarządzania ryzykiem.

Co może wydarzyć się z kursem euro w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Prognozowanie zmienności kursu euro w najbliższych tygodniach jest zadaniem trudnym, ponieważ zależy od wielu czynników, zarówno makroekonomicznych, jak i geopolitycznych. Niemniej jednak, istnieją pewne czynniki i wydarzenia, które mogą wpłynąć na kurs euro w nadchodzących tygodniach. Oto kilka możliwych scenariuszy:

 1. Polityka Europejskiego Banku Centralnego (EBC): EBC nadal monitoruje sytuację gospodarczą i inflacyjną w strefie euro. Decyzje dotyczące stóp procentowych, programów luzowania ilościowego i ogólnej polityki monetarnej mogą wpłynąć na kurs euro. Jeśli EBC ogłosi dalsze działania stymulacyjne, może to wpłynąć na osłabienie euro.
 2. Dane Makroekonomiczne: Publikacje danych ekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, wskaźnik bezrobocia i zamówienia przemysłowe, będą miały wpływ na postrzeganie kondycji gospodarczej strefy euro. Silniejsze dane mogą wspierać euro, podczas gdy słabe dane mogą je osłabić.
 3. Sytuacja w Strefie Euro: Trwające wydarzenia, takie jak walka z pandemią COVID-19 i wprowadzone restrykcje, a także ewentualne rozwiązania dotyczące długu w niektórych krajach strefy euro, mogą wpłynąć na sentyment inwestorów i kurs euro.
 4. Globalne Czynniki: Sytuacja na rynkach międzynarodowych, takie jak napięcia handlowe, wydarzenia geopolityczne i zmiany w polityce monetarnej innych banków centralnych, mogą wpłynąć na kurs euro jako waluty światowej.
 5. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych: Kurs euro jest także związany z kondycją gospodarczą i polityką monetarną Stanów Zjednoczonych. Zmiany w polityce Federalnego Rezerwowego Systemu (Fed) mogą wpłynąć na wartość dolara amerykańskiego i kurs euro.
 6. Sytuacja na rynku surowców: Ceny surowców, takie jak ropa naftowa i metale, także mają wpływ na kurs euro, ponieważ mogą wpłynąć na bilans handlowy i inflację w strefie euro.
 7. Sentyment Rynkowy: Nastroje inwestorów, reakcje na aktualne wydarzenia i czynniki psychologiczne mogą również wpłynąć na kurs euro w krótkim okresie.

Pamiętaj, że rynek walutowy jest nieprzewidywalny, a prognozy zawsze wiążą się z pewnym stopniem ryzyka. Dlatego inwestorzy na rynku Forex często stosują zarządzanie ryzykiem i analizę techniczną oraz fundamentalną, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne. Zawsze warto być ostrożnym i dobrze zrozumieć ryzyko związane z handlem walutami.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.