Czy kwalifikujesz się do premii Value Share?

Wynikająca z ustawy o sile nabywczej z dnia 16 sierpnia 2022 r. premia za podział wartości (PPV) zastąpiła od 1 lipca 2022 r. „premię Macrona”. Jest ona zwolniona z opłat socjalnych i podatków i może być podniesiona do 6000 euro. Jak to działa i kto może je odebrać?

Od 2019 roku pracownicy mogą korzystać z „premii Macron”, wyjątkowej premii zwolnionej z podatków i składek ZUS. Od lipca 2022 r. został on zastąpiony premią za podział wartości (PPV), która może wynieść do 6 000 euro na pracownika.

Co to jest premia za udział w wartości?

Od 1 lipca 2022 r. premia za podział wartości (PPV) zastąpiła „premię Macrona”. Środek ten wynika z ustawy z dnia 16 sierpnia 2022 r. o nadzwyczajnych środkach ochrony siły nabywczej.

Aby zachęcić firmy do wypłacania jej pracownikom, premia korzysta ze zwolnienia z opłat socjalnych oraz zwolnienia podatkowego dla pracowników, którzy ją otrzymują.

Jest to stały i nieobowiązkowy system, który firmy mogą swobodnie tworzyć każdego roku i który pozwala im wypłacać pracownikowi do 3000 euro bezwarunkowo i do 6000 euro pod pewnymi warunkami.

Wypłata premii może wynikać z decyzji podjętej przez pracodawcę lub umowy zakładowej lub umowy o podziale zysków.

Kim są pracownicy, których dotyczy PPV?

Pracownicy, kontrahenci lub agenci pracujący dla firmy, niezależnie od jej siły roboczej i statusu (spółka, niezależny rzemieślnik-handlowiec, wolny zawód, stowarzyszenie itp.) lub dla niektórych instytucji publicznych (np. France Television, INA) kwalifikują się do PPV , Opera Paryska, RATP, regionalne agencje zdrowia, krajowe fundusze zabezpieczenia społecznego, centrum zatrudnienia itp.).

Pracownicy muszą być na kontrakcie (CDI, CDD, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, umowy o praktykę lub profesjonalizację). Premia może być również wypłacana pracownikom tymczasowym i pracownikom niepełnosprawnym związanym z zakładem pracy lub usługą pomocy w pracy (ESAT).

Dla składek opłaconych w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Aby skorzystać z premii, pracownik musi otrzymywać miesięczne wynagrodzenie pomniejszone w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wypłatę premii, niż 3-krotność płacy minimalnej.

Wysokość składki ustala pracodawca. Może to być taka sama kwota dla wszystkich pracowników lub być modulowana w zależności od wynagrodzenia, stopnia zaszeregowania, stażu pracy w firmie, długości efektywnej obecności, a nawet czasu pracy.

PPV jest zwolniony z podatku dochodowego, składek pracowniczych i składek na ubezpieczenie społeczne, do limitu 3000 euro rocznie na beneficjenta. Ten pułap może zostać zwiększony do 6000 EUR, jeśli pracodawca zawarł umowę o podziale zysków i/lub o podziale zysków.

Dla składek opłaconych od 1 stycznia 2024

Od 1 stycznia 2024 r. premia za podział wartości może być wypłacana wszystkim pracownikom, ale zwolnienie z podatku dochodowego zostanie usunięte. Maksymalne kwoty 3000 lub 6000 euro pozostaną bez zmian.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.