Co się wydarzy na rynku walutowym 15 maja? Zmienność notowań euro

Rynek walutowy jest niezwykle dynamiczny i zmienia się z dnia na dzień. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych ważne jest, aby wziąć pod uwagę wiele czynników, które wpływają na kursy walutowe. Jednym z kluczowych aspektów jest prognozowanie zmienności notowań walutowych w najbliższym czasie. W tym artykule skupimy się na analizie prognoz dotyczących kursu euro i zmienności notowań w najbliższym tygodniu handlowym. Przyjrzymy się różnym czynnikom wpływającym na kurs euro i spróbujemy zidentyfikować najważniejsze wydarzenia, które mogą wpłynąć na ruchy cenowe tej waluty.

Jak się tworzy pary walutowe?


Pary walutowe w handlu Forex (Foreign Exchange) tworzone są przez połączenie dwóch różnych walut i reprezentowane są przez trzyliterowy skrót. Każda para walutowa składa się z waluty bazowej (której wartość jest ustalana) oraz waluty kwotowanej (która wyraża wartość względem waluty bazowej).

Przykładem pary walutowej jest EUR/USD, gdzie euro jest walutą bazową, a dolar amerykański jest walutą kwotowaną. W takim przypadku, kurs pary walutowej oznacza ile dolarów potrzeba na zakup jednego euro.

Istnieją trzy rodzaje par walutowych: główne, poboczne oraz egzotyczne. Pary główne to najbardziej popularne pary walutowe, które obejmują najważniejsze gospodarki świata, takie jak USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD i NZD. Pary poboczne to pary, które zawierają mniej popularne waluty, takie jak NOK (korona norweska), SEK (korona szwedzka) czy TRY (lira turecka). Pary egzotyczne to pary, które zawierają waluty z krajów rozwijających się, takie jak Meksyk, Brazylia, Indie czy Chiny.

Zrozumienie tworzenia par walutowych jest kluczowe dla handlu walutami na rynku Forex, ponieważ pozwala inwestorom na zrozumienie wartości poszczególnych walut względem siebie oraz na dokonywanie transakcji walutowych.

Wykres kursu euro

Aktualny wykres euro

Jakie są różnice między kontraktem futures a transakcją spot na rynku walutowym?

Kontrakty futures i transakcje spot to dwa różne sposoby handlu na rynku walutowym.

Transakcje spot to transakcje natychmiastowe, w których kupujący i sprzedający wymieniają waluty po bieżącym kursie rynkowym. Jest to najprostszy i najczęstszy rodzaj transakcji walutowej, w której środki są przekazywane w ciągu dwóch dni roboczych po dokonaniu transakcji.

Kontrakty futures są umowami kupna lub sprzedaży określonej ilości waluty po określonym cenie w ustalonym czasie w przyszłości. Kontrakty futures zawierane są na giełdach i podlegają regularnym wymianom zabezpieczeń (tzw. marginów), a ich rozliczenie odbywa się w określonych terminach w przyszłości.

Główną różnicą między transakcją spot a kontraktem futures jest czas wymiany walut i okres rozliczenia. Transakcje spot są realizowane natychmiastowo, podczas gdy kontrakty futures mają ustalony termin wymiany waluty w przyszłości. Ponadto, kontrakty futures umożliwiają inwestorom zabezpieczenie swoich pozycji przed ryzykiem zmian kursów walutowych w przyszłości.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs euro w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?


Kurs euro w pierwszych kwartałach różnił się w zależności od roku i warunków rynkowych. Niemniej jednak, istnieją pewne tendencje i wzorce, które można zaobserwować.

W 2021 roku kurs euro w pierwszym kwartale utrzymywał się na stosunkowo stabilnym poziomie. Euro osłabiło się w stosunku do dolara amerykańskiego na początku roku, ale w kolejnych tygodniach powróciło na wyższy poziom.

W 2020 roku kurs euro miał bardzo niestabilny początek roku z powodu pandemii COVID-19. W styczniu kurs utrzymywał się na stabilnym poziomie, ale w lutym i marcu zaczął gwałtownie spadać. Ostatecznie, w pierwszym kwartale 2020 roku euro straciło na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego.

W 2019 roku euro zaczęło rok na słabym poziomie, ale w kolejnych miesiącach zaczęło się umacniać. Ostatecznie w pierwszym kwartale 2019 roku kurs euro wzrósł w stosunku do dolara amerykańskiego.

W 2018 roku euro rozpoczęło rok na mocnym poziomie, ale w kolejnych miesiącach zaczęło słabnąć. W pierwszym kwartale 2018 roku kurs euro spadł w stosunku do dolara amerykańskiego.

W 2017 roku euro zaczęło rok na stabilnym poziomie, ale w kolejnych miesiącach osłabiło się w stosunku do dolara amerykańskiego. Ostatecznie w pierwszym kwartale 2017 roku kurs euro spadł w stosunku do dolara amerykańskiego.

W ogólnym rozrachunku, trudno jest wyodrębnić jednoznaczną tendencję dla kursu euro w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych. Można jednak zauważyć, że kurs euro zwykle reaguje na zmieniające się warunki na rynku, takie jak polityka monetarna i gospodarcza, zmiany stóp procentowych, wyniki wyborów i referendum, a także globalne wydarzenia gospodarcze i polityczne, takie jak pandemia COVID-19, konflikty handlowe i zmienność cen surowców.

Analiza zmienności kursu euro a zmienność forinta węgierskiego

W ostatnich latach kurs euro do forinta węgierskiego (HUF) charakteryzował się zmienną dynamiką. W ciągu ostatnich pięciu lat (2016-2021) kurs EUR/HUF wahal się od około 307 HUF za euro w styczniu 2017 roku do około 366 HUF za euro w marcu 2020 roku.

W pierwszej połowie 2020 roku kurs euro do forinta zaczął rosnąć w związku z pandemią COVID-19 i globalnymi problemami gospodarczymi. W marcu 2020 roku kurs osiągnął szczyt na poziomie około 366 HUF za euro. Następnie w ciągu kilku miesięcy kurs zaczął się obniżać, osiągając minimum w październiku 2020 roku na poziomie około 345 HUF za euro.

W 2021 roku kurs EUR/HUF kontynuował trend wzrostowy i w kwietniu 2021 roku osiągnął poziom około 365 HUF za euro. W ostatnim czasie, tj. w maju 2021 roku, kurs wykazywał dość stabilną tendencję wzrostową, osiągając poziom około 358 HUF za euro na początku miesiąca.

Podsumowując, kurs euro do forinta węgierskiego charakteryzuje się zmiennością i zależy od wielu czynników, takich jak sytuacja gospodarcza w Europie i na świecie, polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego, a także czynniki specyficzne dla Węgier, takie jak sytuacja polityczna i gospodarcza w tym kraju.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs euro w roku 2017?


W roku 2017 kurs euro dość znacząco się zmieniał, a kilka wydarzeń miało wpływ na jego notowania. Oto kilka najważniejszych:

  1. Wybory prezydenckie we Francji – wybory te wywołały wiele niepewności wśród inwestorów, ponieważ kandydatka Marine Le Pen opowiadała się za opuszczeniem strefy euro. Wygrana Emmanuela Macrona, który był zwolennikiem dalszej integracji europejskiej, uspokoiła rynki i umocniła kurs euro.
  2. Zakończenie programu luzowania ilościowego przez Europejski Bank Centralny – w październiku 2017 roku EBC ogłosił, że zakończy program skupu aktywów, który miał na celu pobudzenie gospodarki i uniknięcie deflacji. To spowodowało wzrost rentowności obligacji rządowych w strefie euro, co przyczyniło się do umocnienia euro.
  3. Brexity – negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie warunków Brexitu przyczyniały się do wahania kursu euro. Ogólne poczucie niepewności związane z procesem Brexitu i jego wpływem na gospodarki krajów europejskich wpłynęło na kurs euro.
  4. Ogólne ożywienie gospodarcze w Europie – gospodarki krajów strefy euro zaczęły się poprawiać, a wskaźnik wzrostu PKB w 2017 roku wyniósł 2,5%. To spowodowało wzrost wartości euro na rynkach finansowych.

Warto jednak pamiętać, że kursy walutowe są wynikiem wielu czynników i mogą ulegać gwałtownym zmianom nawet w ciągu jednego dnia.

Co może wydarzyć się z kursem euro w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Ostatnie tygodnie były trudne dla kursu euro, który osłabił się w stosunku do dolara amerykańskiego. Powodem tego mogą być obawy dotyczące wzrostu inflacji w strefie euro oraz różnice w tempie wzrostu gospodarczego w USA i Europie. Jednakże, w najbliższych tygodniach kurs euro może być pod wpływem różnych czynników, takich jak dane makroekonomiczne, w tym wskaźniki inflacji, stopy procentowe, a także wydarzenia polityczne, takie jak wybory lub decyzje dotyczące polityki monetarnej ze strony Europejskiego Banku Centralnego.

Ważne jest, aby pamiętać, że rynek walutowy jest bardzo zmienny i trudny do przewidzenia. Wiele czynników może wpłynąć na kurs waluty, a czasami nawet niewielkie wydarzenia mogą mieć znaczny wpływ na notowania. Dlatego też, przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym, zawsze warto przeprowadzić dokładną analizę i skonsultować się z doświadczonymi ekspertami.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.