Analiza techniczna USD/JPY: Nowa niedźwiedzia korekta

Po tym, jak USD/JPY próbował ostatnio wzrosnąć i osiągnął poziom oporu 1 2,25, dolar amerykański kontynuował znaczną wyprzedaż w stosunku do innych głównych walut przed świętem w USA. Oczekiwano, że część kursu USD/JPY powróci do poziomu wsparcia 139,20 w chwili pisania tego tekstu. Spadek następuje, gdy oczekuje się, że Rezerwa Federalna pokaże, jak konsekwentni decydenci stosowali w tym miesiącu wyższe stopy procentowe niż wcześniej informowano, walcząc z dziesięcioleciami wysokiej inflacji. Reklama Myślisz, że masz to, czego potrzeba? Zacznij handlować już teraz! Na zakończenie posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku Banku Rezerwy Federalnej w Ameryce, które odbyło się w dniach 1-2 listopada, przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział dziennikarzom, że stopy procentowe prawdopodobnie wzrosną powyżej trzy- miesięczna prognoza FOMC we wrześniu. Na konferencji prasowej po spotkaniu Powell przypisał ruch wyższej stopie referencyjnej Rezerwy Federalnej rozczarowującemu raportowi opublikowanemu kilka tygodni po opublikowaniu wrześniowych prognoz. Kluczowym pytaniem dla inwestorów jest to, jak FOMC zapatruje się na krótkoterminowe dane inflacyjne i ostateczny cel stopy procentowej. Władze zaktualizują prognozę na kolejnym spotkaniu w godzinach 13-1 . Grudzień Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych była w tym roku zaangażowana w agresywną kampanię zacieśniania polityki monetarnej, która obejmowała wzrost o trzy czwarte punktu procentowego, czyli trzykrotność normalnej stopy procentowej, na każdym z ostatnich czterech spotkań politycznych. Przy referencyjnej stopie procentowej obecnie nieco poniżej %, Powell zasugerował na konferencji prasowej po listopadowym posiedzeniu, że Fed prawdopodobnie wycofa się z cięcia amerykańskich stóp procentowych w grudniu. Co ważniejsze dla rynków finansowych i gospodarki, władze banku centralnegotak zadowolone z postępów na froncie inflacyjnym, że w ogóle rezygnują z podnoszenia stóp procentowych. Raport Departamentu Pracy z 10 listopada na temat cen konsumpcyjnych w USA wskazywał, że długo oczekiwana nadwyżka może wreszcie zacząć się z powodu presji inflacyjnej. Ale dobre wieści z najnowszych danych mogą nie wystarczyć, aby zrównoważyć złe wieści z zeszłego miesiąca, który był tłem dla komentarzy podatkowych Powella. Według Marka Giannone, głównego ekonomisty Barclays plc w Nowym Jorku, utrzymująca się siła na rynku pracy jest również możliwym powodem podwyższenia przez Rezerwę Federalną prognoz stóp procentowych. Przytoczył miesięczne dane o zatrudnieniu opublikowane przed listopadowym spotkaniem, które pokazały spadek popytu na pracę, podczas gdy dane opublikowane po posiedzeniu pokazały odbicie szans na zatrudnienie. Inwestorzy oczekują teraz, że bank centralny zdecyduje się na grudniowym posiedzeniu podnieść stopy procentowe o pół punktu procentowego, zwiększając docelowy przedział do ,25- ,5 proc., przy stopach sięgających około 5 proc. w przyszłym roku, w oparciu o ceny kontraktów terminowych. w sklepie. Można to porównać z wrześniową prognozą banku centralnego na poziomie ,5% do ,75%. Dwóch decydentów – prezes Cleveland Fed Loretta Mester i jej odpowiednik z San Francisco Mary Daley – wzmocniło oczekiwania w publicznych komentarzach w poniedziałek. „Nie sądzę, aby oczekiwania rynku naprawdę się zatrzymały” – powiedział Mester CNBC. A Daly powiedział dziennikarzom po wydarzeniu w Irvine w Kalifornii, że „5% to dla mnie dobry punkt wyjścia”, aby określić, o ile wyższe stawki są potrzebne do przywrócenia stabilności cen.

Patryk Pajor

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.